Pomáhať je jednoduché. BILLA spúšťa unikátny projekt a prehlbuje spoluprácu s Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska

Spoločnosť BILLA Slovensko nadväzuje na dlhoročnú spoluprácu s Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS) a dáva jej nový rozmer angažovaním sa v projektoch Zdravé oči už v škôlke a Nákupný asistent.

Zdravé oči už v škôlke
Projekt Zdravé oči už v škôlke, ktorého partnerom pre rok 2017 sa stala BILLA Slovensko, patrí k dôležitým nástrojom zameraným na zdravotnú edukáciu a odhaľovanie zrakových porúch u slovenských detí. Aj vďaka podpore Billy bude môcť približne 10 000 detí v škôlkarskom veku prejsť bezplatným preventívnym meraním zraku priamo vo svojej materskej škole. „Môže to pomôcť zmierniť vývin zrakovej poruchy či dokonca ju časom primeranou liečbou celkom odstrániť,“ hovorí Tatiana Winterová, riaditeľka ÚNSS. Skríningové merania zrakových parametrov deťom vo veku 3 až 6 rokov sú realizované bezdotykovo moderným prístrojom, autorefraktometrom, ktorý dokáže s vysokou mierou spoľahlivosti odhaliť existujúce alebo začínajúce vývinové poruchy zraku. Predpokladá sa, že do projektu sa v tomto roku zapojí približne 200 materských škôl z celého Slovenska. Jednotlivé materské školy je možné prihlásiť prostredníctvom kontaktného formulára: http://zdraveocivskolke.sk/formular.php

„BILLA sa dlhodobo profiluje ako rodinne zameraná spoločnosť, považujeme preto za prirodzené, že okrem dôrazu na zdravú životosprávu pre celú rodinu budeme našim zákazníkom prinášať aj pridanú hodnotu vo forme zapájania sa do aktivít, ako je práve táto,“ povedala v súvislosti s projektom Zdravé oči v škôlke marketingová riaditeľka BILLA Slovensko Denisa Pernicová. „Projekt berieme ako vynikajúcu príležitosť rozšíriť našu angažovanosť v oblasti spoločenskej zodpovednosti,“ dodala.

Nákupný asistent
Druhým projektom, ktorého spustenie ohlásila BILLA v spolupráci s ÚNSS, je v slovenskom prostredí unikátny Nákupný asistent. Ide o systém konkrétnych opatrení s cieľom uľahčiť zákazníkom so zrakovým postihnutím nákup v potravinách. Takáto služba doposiaľ na Slovensku chýbala, na čo upozorňuje aj Ivana Potočňáková, manažérka pre fundraising z ÚNSS: „Možnosť pohodlného a bezstresového nákupu nie je pre ľudí so zrakovým postihnutím vôbec samozrejmosť. O to viac sme v Únii privítali nápad, ktorý nám predložili zástupcovia z Billy – myšlienku na asistované nákupy, keď zamestnanec Billy bude nápomocný nevidiacemu alebo slabozrakému zákazníkovi, a to od jeho vstupu do predajne, cez výber potravín a orientáciu medzi regálmi, až po balenie nákupu pri pokladni a vyprevadenie na ulicu. Pri realizácii sme úzko spolupracovali aj s ľuďmi so zrakovým hendikepom, aby hotový projekt čo najvernejšie reflektoval ich potreby.“

Služba Nákupný asistent by mala byť v priebehu roka 2017 dostupná celoplošne, vo všetkých predajniach BILLA na Slovensku. „V týchto dňoch už prebieha reálne testovanie projektu na vybraných predajniach v Bratislave: na Nobelovom námestí, Segnerovej ulici a v Cubicone v Mlynskej doline. V nadchádzajúcich mesiacoch postupne zaškolíme predajcov na všetkých 136 predajniach na Slovensku a v každej predajni budú môcť ľudia so zrakovým postihnutím   realizovať svoj nákup s profesionálne vyškoleným asistentom nákupu,“ priblížil plány Billy generálny riaditeľ BILLA Slovensko Dariusz Bator.

Zároveň vyzdvihol ojedinelosť projektu Nákupný asistent: „Ide o celkom novú službu, na ktorej absenciu nás opakovane upozorňovali jednotliví vedúci predajní v Bille. Som rád, že nápad sa stretol na strane ÚNSS s ústretovým prijatím, lebo som presvedčený, že bez ich praktických usmernení by sme projekt nikdy nemohli realizovať. Verím, že v blízkej budúcnosti sa ukáže prospešnosť asistovaného nákupu. Každý jeden zrakovo postihnutý zákazník, ktorý službu využije, je pre nás motiváciou, aby sme v podobných projektoch s verejno-prospešným poslaním pokračovali aj naďalej.“

Projekty Zdravé oči už v škôlkeNákupný asistent sa realizujú s podporou Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska, spoločnosti BILLA a občianskeho združenia BILLA ľuďom.