Online rozhovory

Poistenie majetku

Michal Bohunský z Allianz – SP.
Poistenie majetku

Michal Bohunský z Allianz – SP.

Ako si správne poistiť svoj domov? Na akú sumu poistiť svoju nehnuteľnosť a na ktoré riziká pri poistení netreba zabudnúť? Aký je rozdiel medzi poistením nehnuteľnosti a poistením domácnosti? Aké chyby robia ľudia najčastejšie pri poisťovaní svojho domova? Prečo je potrebné poistiť aj zodpovednosť za spôsobenú škodu? Čo robiť keď mi sused vytopil byt, alebo keď som svojou neopatrnosťou poškodil svoj byt či dom? Ako najrýchlejšie a najjednoduchšie nahlásiť poistnú udalosť? Na tieto a ďalšie otázky bude odpovedať už túto stredu 19. apríla 2017 o 10.00 hodine špecialista na poistenie majetku Michal Bohunský z Allianz – SP.  

 

31 komentárov

31 komentáre

 1. Michal Bohunsky

  Michal Bohunsky

  19. apríla 2017 at 10:09

  Ďakujeme pekne za Vaše otázky. V prípade ďalších sa neváhajte obrátiť na našu infolinku 0800 122 222 alebo allianzsp@allianzsp.sk. Prajem Vám všetkým pekný deň bez poistných udalosti 🙂

 2. Michal Bohunsky

  Michal Bohunsky

  19. apríla 2017 at 10:02

  V poisťovni Allianz – SP je možné dojednať len poistenie nehnuteľného majetku, ktorý sa nachádza na území Slovenskej republiky. V prípade vlastníctva nehnuteľnosti v zahraničí je potrebné sa obrátiť na poisťovateľov v danej krajine.

 3. Marta Zvolenská

  19. apríla 2017 at 9:46

  Dobrý deň,
  v okolí Bratislavy – presnejšie za hranicami v Rajke a pod. kupujú ľudia pozemky a stavajú domy. Ako si môžu poistiť tieto nehnuteľnosti ak sú stále občanmi Slovenska ale vlastnia nehnuteľnosť v Maďarsku, Rakúsku?

 4. Daniela

  19. apríla 2017 at 8:29

  Srdečne pozdavujem, exituje nejaké pravidlo ako by malo vyzerať dostatočné abezpečenie bytu v činžiaku, aby poisťovňa preplatila škody,myslím tým bezpečnostné dvere či sú nutné, prípadne nejaký bytpvý alarm? Ďakujem. A rovnako by ma to zaujímalo v rámci domu.

  • Michal Bohunsky

   Michal Bohunsky

   19. apríla 2017 at 10:00

   Pozdravujem, požadovaný spôsob zabezpečenia závisí do výšky poistnej sumy a v rámci jednotlivých poisťovni sa poistné podmienky líšia. Napríklad v produkte Môj domov v poistení domácnosti pri poistnej sume do 20-tisíc eur postačujú plné dvere uzamknuté bezpečnostným zámkom (cylindrická vložka s bezpečnostným kovaním). Detailné informácie o poistných podmienkach nájdete aj na http://www.allianzsp.sk

 5. Ján

  19. apríla 2017 at 8:25

  Dobrý deň,prosímVás,podľa akých kritérií fungujú poisťovne,keď jedna poisťovňa je ochotná preplatiť aj veci,ktoré spôsobí majiteľ nepozornosťou a druhá ani z vysokej poistky nepreplatí katastrofu, ktorú si človek nespôsobil sám? Nie je rovnký zákon pre všetky?

  • Michal Bohunsky

   Michal Bohunsky

   19. apríla 2017 at 9:56

   Na úvod je potrebné zdôrazniť, že poistenie majetku sa skladá z troch základných poistení, a to poistenie budovy (kryje škody na nehnuteľnosti), poistenie domácnosti (kryje škody na hnuteľných veciach – zariadenie) a poistenie zodpovednosti (kryje škody vzniknuté tretím osobám). Každá poisťovňa si prostredníctvom VPP (Všeobecných poistných podmienok) upravuje nároky, výšku krytia, limity poistného plnenia, spôsob zabezpečenia… Preto ešte pred uzavretím poistnej zmluvy odporúčame preštudovať si podmienky poistenia, prípadne sa poradiť s obchodným zástupcom alebo sprostredkovateľom poistenia.

 6. Júlia

  19. apríla 2017 at 8:14

  Dobrý deň, platím si celkom slušnú poistku – bytovú, vykradli mi pivnicu, konkretne bicykel z nej, boli tu poicajti, poiťovák, napokon mi škodu neuznali, vraj visací zámok na pivnici nie je dostatočná ochrana… člove má chuť celú poistku zrišiť, lebo ak si mám na pivnicu dat neviem aké bezpečnostné zariadene, nepotrebujem poistku,alebo?

  • Michal Bohunsky

   Michal Bohunsky

   19. apríla 2017 at 9:49

   Dobrý deň, nepoznám detaily tejto poistnej udalosti ani druh poistky, ktorú máte uzavretú. Vo všeobecnosti by som však odporúčal si ešte pred uzavretím poistnej zmluvy overiť podmienky potrebného zabezpečenia, nakoľko sa pri rôznych poisťovniach môžu líšiť. Napríklad v novom produkte Môj domov v Allianz – SP pre zabezpečenie pivnice akceptujeme bezpečnostný visiaci zámok a kryjeme škody na hnuteľnom majetku uloženom v pivnici do limitu 1000 eur.

 7. Helena

  19. apríla 2017 at 7:34

  čo znamená poistenie zodpovednosti za vniknutú škodu

  • Michal Bohunsky

   Michal Bohunsky

   19. apríla 2017 at 9:42

   Poistenie zodpovednosti kryje všetky škody na zdraví aj majetku, ktoré spôsobíte tretím osobám (nie osobám blízkym ako sú rodičia, deti, manžel/ka).

 8. Zita

  19. apríla 2017 at 7:29

  Vzťahuje sa bytová poistka aj na pivnicu?

  • Michal Bohunsky

   Michal Bohunsky

   19. apríla 2017 at 9:40

   V produkte Môj domov, pokiaľ pivnica tvorí príslušenstvo bytu (dá sa overiť na liste vlastníctva alebo v kúpnej zmluve), je pivnica automaticky poistená spolu s bytom.

 9. kveta

  19. apríla 2017 at 7:28

  ak mám byt na prízemí musím ho pred poistením nejako zabezpečiť? a ako?

  • Michal Bohunsky

   Michal Bohunsky

   19. apríla 2017 at 9:38

   Ako som vyššie spomínal, spôsob zabezpečenia závisí od výšky poistnej sumy v poistení domácnosti. Napríklad do výšky poistnej sumy 20-tisíc eur postačujú plné dvere uzamknuté bezpečnostným zámkom (cylindrická vložka s bezpečnostným kovaním).

 10. Tina

  19. apríla 2017 at 7:27

  Pri poistení bytu v osobnom vlastníctve potrebujem mať bezpečnostné dvere?

  • Michal Bohunsky

   Michal Bohunsky

   19. apríla 2017 at 9:34

   Spôsob zabezpečenia závisí od výšky poistnej sumy v poistení domácnosti. Napríklad v produkte Môj domov pri poistnej sume domácnosti do 20-tisíc eur postačujú plné dvere uzamknuté bezpečnostným zámkom (cylindrická vložka s bezpečnostným kovaním).

 11. Tanička

  19. apríla 2017 at 7:22

  Aký je rozdiel medzi poistením domu. Pri vykradnutí chaty mi uznali v poisťovni iba škody na dverách a okne, ktoré poškodili zlodeji. Ale nie na veci, ktoré mi ukradli. Ako mám zmeniť poistenie?

  • Michal Bohunsky

   Michal Bohunsky

   19. apríla 2017 at 9:30

   Keďže nemám presnú informáciu o škode ani poistení, ktoré máte uzavreté, môžem iba všeobecne odporučiť poisťovať si vždy nehnuteľnosť (dom, byt, chata…) a zároveň aj hnuteľný majetok (všetko vnútorné zariadenie ako nábytok, koberce, oblečenie, elektronika…) Nehnuteľnosť je v produkte Môj domov krytá v rámci poistenia budovy, hnuteľný majetok v rámci poistenia domácnosti.

 12. Silvia

  19. apríla 2017 at 7:20

  Ak som nechala pootvorené okno, a to mi vytopilo byt, dá sa to preplatiť z bytovej poistky?

  • Michal Bohunsky

   Michal Bohunsky

   19. apríla 2017 at 9:26

   Pokiaľ škoda vnikla do budovy cez otvorené okno, poistenie sa žiaľ na takéto škody nevzťahuje.

 13. Danica

  19. apríla 2017 at 7:19

  Môžem si prenajatý byt poistiť?

  • Michal Bohunsky

   Michal Bohunsky

   19. apríla 2017 at 9:25

   Keďže poistné plnenie prináleží vždy vlastníkovi majetku, odporúčame poistiť vo Vašom prípade najmä hnuteľný majetok, tzn. zariadenie domácnosti vo Vašom vlastníctve, zároveň odporúčame poistenie zodpovednosti za škody, ktoré by ste mohli spôsobiť tretím osobám, napríklad susedom.

 14. Zuzana

  19. apríla 2017 at 7:18

  Bývam v mestskom byte. Bohužiaľ som poškodila susedu a nemám poistený byt. Múžem si poistiť byt aj keď nie je môj?

  • Michal Bohunsky

   Michal Bohunsky

   19. apríla 2017 at 9:21

   Škody spôsobené tretím osobám, napríklad susedom v byte, kryje poistenie zodpovednosti za škodu, ktorú si môžete uzavrieť aj v prípade, že nie ste majiteľkou bytu.

 15. Mia

  19. apríla 2017 at 7:16

  Pekný deň, ak chcem poistiť obrazy, ktoré majú možno iba citovú hodnotu ako mám postupovať? Potrebujem mám odhad? Koľko to asi stojí?

  • Michal Bohunsky

   Michal Bohunsky

   19. apríla 2017 at 9:18

   Pekný deň, poistenie umeleckých diel, ako obrazy, sochy, starožitnosti… a iné, je možné poistiť v poistení domácnosti. Poistnú sumu si určí klient sám, pričom poistná suma by mala zodpovedať reálnej hodnote obrazu. V prípade, že poistná suma bude vyššia ako 7000 eur, je potrebné pri poistení doložiť znalecký posudok. Výška poistného závisí od výšky poistnej sumy.

 16. Vlado

  19. apríla 2017 at 7:11

  Dobrý, bývam sám, ale chodím veľmi často na pár dní niekedy aj týždňov služobne mimo republiku. Aký spôsob poistenia bytu by ste mi odporučili?

  • Michal Bohunsky

   Michal Bohunsky

   19. apríla 2017 at 9:11

   Odporúčame poistiť si byt v produkte Môj domov, kde je možné si poistiť byt ako aj domácnosť, bez ohľadu na to, či je alebo nie je byt trvalo obývaný.

 17. Silvia

  19. apríla 2017 at 7:09

  Dobrý deň, chcela by som sa poradiť s poistením chalupy. Nakoľko tam nebývame, ako sa dá poistiť a dá sa poistiť aj vybavenie chalupy?

  • Michal Bohunsky

   Michal Bohunsky

   19. apríla 2017 at 9:08

   Dobrý deň, v poistení majetku, konkrétne v produkte Môj domov, je možné poistiť aj rekreačnú chatu (chalupu) v poistení budovy, spolu s hnuteľným majetkom, ktorý sa tam nachádza, a to v rámci poistenia domácnosti, bez ohľadu na to, či chalupa je alebo nie je trvalo obývaná.

Odpovedať

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

To Top