Počet osôb, ktoré potrebujú dlhodobú starostlivosť, sa do roku 2050 zdvojnásobí

Japonský Jiroemon Kimura je najstarší človek na svete. Keď sa v roku 1897 narodil, vládla britská kráľovná Viktória a Rudolf Diesel predstavil svoj motor v pohybe. Kimura má šťastie – stále žije so svojou rodinou a je v dobrom zdravotnom stave. Je však stále menej pravdepodobné, že podobnú idylu zažijú v budúcnosti všetci seniori. Iba v Nemecku žije dnes viac ako 2 milióny osôb, ktoré potrebujú dlhodobú starostlivosť.

Je to preto jedna z tém, ktoré sa snaží ľuďom pripomenúť Medzinárodný deň dlhodobej starostlivosti, ktorý pripadá na túto nedeľu 12. mája.

Demografický problém

Odborníci očakávajú, že do roku 2050 sa počet závislých ľudí na zdravotnej starostlivosti zdvojnásobí. „Iba v Nemecku to bude viac ako 4,5 milióna ľudí. Kto má záujem, aby bolo o neho postarané aj v dobe, keď bude potrebovať dlhodobú zdravotnú starostlivosť, bude musieť prehodnotiť svoje penzijné pripoistenie,“ hovorí Klaus Michel, expert zo skupiny Allianz.

V roku 2060 bude žiť v krajinách EÚ približne 152 miliónov ľudí, ktorí budú starší ako 65 rokov a z nich tretina bude odkázaná na dlhodobú starostlivosť. Už dnes sa odhaduje, že priemerná dĺžka života chlapcov, ktorí sa dnes narodia, bude takmer 85 rokov a novonarodené dievčatá budú ešte staršie – dožijú sa takmer 90 rokov. Podielobyvateľov starších ako 60 rokov v slovenskej populácii, ktorý sa v súčasnosti pohybuje okolo 19 percent, by sa mal zvýšiť na približne 38 percent v polovici storočia. Matematika je v tomto prípade jednoduchá, menej mladých ľudí bude platiť za stále viac a viac starších ľudí.

Kto sa o nás postará?

„Tento vývoj je alarmujúci. Situáciu zhoršujú demografické zmeny, podobne ako klesajúci počet zdravotných sestier a ďalších pracovných síl v sociálnom odvetví, čo zvyšuje náklady na starostlivosť,“ hovorí Michel. Vpriemyselne vyspelých krajinách muži strávia v priemere okolo 20 rokov na dôchodku. Dôchodcovia vo Francúzsku sú na tom najlepšie s priemernou dobou na dôchodku 24 rokov, v porovnaní so 16,8 rokmi vo Švajčiarsku. Slovenskí dôchodcovia – muži sú na dôchodku 16,3 roka, ženy 25,1 roka.

Odborníci očakávajú, že v roku 2060 bude potrebných len v rámci Nemecka takmer dvojnásobný počet sestier a ďalších profesionálnych ošetrovateľov. Otázkou zostáva, ako túto situáciu rýchlo vyriešiť, keď navyše zhoršujúcim faktorom zostáva neustále sa znižujúci podiel obyvateľov v produktívnom veku.

Dnes leží hlavné bremeno starostlivosti o starších príbuzných v rodinách na ženách. Na domácej starostlivosti sa až v 90 percentách podielajú ženy. Tie tak musia zvládnuť dve náročné úlohy – byť úspešné vo svojej profesii a zároveň niesť zodpovednosť za starostlivosť o príbuzných doma.

Bez názvu(138)