Počet covidových škôd na dovolenkách stúpa. Allianz kryje covid-19, aj karanténu

  • Klienti Allianz z dovoleniek hlásia desiatky škôd z covid-19, mnohí pre ochorenie svoje zájazdy stornujú
  • Allianz v cestovnom poistení kryje ochorenie covid-19, karanténu, aj oneskorený návrat domov
  • Poistenie na týždňovú dovolenku v Európe stojí 12 eur, najvyššia škoda, ktorú aktuálne Allianz rieši, už presiahla 31-tisíc eur

 

Táto letná sezóna mala byť po dvojročnej prestávke konečne návratom k cestovaniu bez obmedzení. Napriek tomu počty covidových poistných udalostí na dovolenkách stúpajú. „Od mája nám klienti zo svojich dovoleniek nahlásili 52 škôd súvisiacich s ochorením covid-19. Počet týchto škôd je však niekoľkonásobne vyšší, keďže mnohí klienti kvôli ochoreniu ani nemôžu vycestovať a svoje dovolenky sú nútení stornovať,“ približuje riaditeľ odboru poistných udalostí Allianz Milan Rajec. Viacerí klienti najväčšej poisťovne na trhu museli v dôsledku ochorenia na dovolenke vyhľadať lekársku pomoc. Allianz za svojich klientov od začiatku sezóny uhradila takmer 17-tisíc eur – išlo o ošetrenie a liečbu covid-19, ale aj náklady súvisiace so vznikom karantény.

Krytá liečba covid-19 aj karanténa
Hoci koronavírus bol ako pandemické ochorenie z poistenia liečebných nákladov vylúčený, Allianz sa rýchlo rozhodla zahrnúť ho do poistného krytia v rámci cestovného poistenia. „Po vypuknutí pandémie sme dali verejný prísľub, v ktorom sme sa zaviazali automaticky v rámci liečebných nákladov v cestovnom poistení do stanoveného limitu kryť aj náklady súvisiace s ochorením covid-19 a tiež náklady súvisiace s karanténou ako náhradné ubytovanie a oneskorený návrat zo zahraničia v prípade, ak sa poistený v zahraničí dostal do kontaktu s pozitívne testovanou osobou a bola mu nariadená karanténa,“ vysvetľuje viceprezident rezortu produktov a upisovania rizík Allianz Jozef Paška.

12 eur vs. 31-tisíc eur
V každom prípade Allianz odporúča cestovať na dovolenku vždy len s poistením. Cena komplexného cestovného poistenia na týždňovú dovolenku pre jednu osobu v Európe, ktoré zahŕňa liečebné náklady v neobmedzenej výške, úraz, batožinu, zodpovednosť za škodu a asistenčné služby, stojí približne 12 eur. Výška nákladov na jednu poistnú udalosť z dovolenky sa pohybuje v stovkách až tisíckach eur. Od začiatku letnej sezóny už klienti Allianzu zo svojich dovoleniek nahlásili 894 škôd za viac ako 407-tisíc eur. V prípade vážnejších úrazov či ochorení sa môže škoda vyšplhať aj na desaťtisíce eur. „Túto letnú sezónu riešime situáciu klienta, ktorý je kvôli vážnemu ochoreniu hospitalizovaný v nemocnici v USA. Výška nákladov už presiahla 31-tisíc eur. Iný klient utrpel pri dopravnej nehode v Thajsku úraz panvy. Náklady za túto poistnú udalosť sa šplhajú k sume 20-tisíc eur,“ dopĺňa M. Rajec.

Zdroj: Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.