Oslávme spolu dôležitosť školy počas kríz a konfliktov

UNICEF s názvom #EmergencyLessons

Cesta do školy je pre mnohých rutinnou záležitosťou, ktorú bez problémov absolvujú každý deň. Pre deti v krízových oblastiach, ktoré sú zasiahnuté vojnou, prírodnými katastrofami či chorobami, sa však cesta do školy stáva problémom. Cieľom kampane organizácie UNICEF s názvom #EmergencyLessons je zdôrazniť potrebu vzdelávania v krízových oblastiach, ktorou je aj severný Irak.

Vzdelanie by malo byť dopriate každému dieťaťu bez ohľadu na národnosť, rasu či náboženstvo. V krízových oblastiach je však vzdelanie detí často zanedbávané a ich vyhliadky na lepšiu budúcnosť klesajú. Organizácia UNICEF v spolupráci s Európskou úniou zverejnila ďalšie zo série videí s názvom #EmergencyLessons z prostredia tábora Harsham v severnom Iraku. V ňom poukazuje na neľahký osud dvoch malých chlapcov, Aliho a Gaitha, ktorí boli kvôli bombovým útokom nútení spolu s rodinou opustiť svoje rodné mesto Mosul. Kým predtým chodili do školy po betónových cestách, na ktorých nebolo nikdy blato, teraz chodia do školy kamenistou cestou. Aliho a Gaithovu cestu do školy si môžete pozrieť tu: https://www.facebook.com/UnicefSlovensko/videos/1207308362653679/.

Škola znamená pre takéto deti mnoho. Je miestom, kam všetky bez rozdielu patria, je miestom, kde sa vzdelávajú a taktiež miestom, kde sa môžu spoločne hrať. Je pre ne rovnako dôležitá ako jedlo a lieky. „Škola predstavuje formu pomoci, deti vďaka normálnym sociálnym väzbám budú vedieť aj ďalej v živote fungovať, nadväzovať kontakty,“ hovorí Monika Sasaráková, projektová manažérka organizácie UNICEF.

Dôležitosť vzdelania detí zdôrazňuje vo svojom videu aj tanečník Jaro Bekr, ktorý s organizáciou UNICEF spolupracuje už dva roky, pričom nedávno sa stal aj oficiálnym vyslancom dobrej vôle UNICEF.

Jaro Bekr vo videu spomína na svoje školské časy a na cestu autobusom do školy. „Do školy som chodil sám v pomerne malom veku. Najväčšou zábavou bola jazda starým autobusom, z ktorého sme ešte za jazdy radi vyskakovali. Do školy som preto prišiel neraz celý špinavý,“ rozpráva s úsmevom Jaro Bekr.
Aktuálne video s ambasádorom nájdete tu: https://www.facebook.com/UnicefSlovensko/videos/1207367282647787/.

UNICEF a EÚ nazvali projekt #EmergencyLessons a chcú ním prostredníctvom sociálnych sietí osloviť mladých ľudí vo veku 13 až 25 rokov. Projekt prebieha v siedmich európskych a siedmich partnerských krajinách zasiahnutých krízou. Cieľom kampane je poukázať na rozdiely vo vnímaní školy a vzdelávania u mladých Európanov a u detí žijúcich v krízových krajinách. Pre Slovensko je partnerskou krajinou Ukrajina, ktorá je mu najbližšia geograficky. Zatiaľ čo na Slovensku vnímajú deti školu ako niečo nudné a samozrejmé, pre ukrajinské deti predstavuje škola bezpečné miesto a priestor, kde dokážu zabudnúť na hrôzy, ktoré museli prežiť počas konfliktu.

Aktuálna kampaň Emergency Lessons bude prebiehať od mája do decembra a jej súčasťou bude aj návšteva slovenského tímu v oblastiach Ukrajiny, ktoré boli zasiahnuté konfliktom. Kampaň odštartovala prvým videom priamo z krízových oblastí, je zavesené na: https://www.facebook.com/UnicefSlovensko/videos/1126753487375834/.

 UNICEF s názvom #EmergencyLessons