NOVÝCH LÍDROV TREBA HĽADAŤ MEDZI MLADÝMI

thumbnail-novych-lidrov-treba-hladat-medzi-mladymi-200732

Lídrov budúcnosti treba hľadať medzi mladými ľuďmi! Súčasní lídri síce majú skúsenosti, často však bývajú ponorení do minulosti, čo im bráni predvídať nové trendy. Slovenských manažérov na to upozorňuje popredný kouč TOP manažérov Marshall Goldsmith, ktorý začiatkom decembra navštívi Bratislavu.

„Najdôležitejšou úlohou súčasných riaditeľov sa stáva výber ich vlastných nástupcov. Ten by nemal prebiehať podľa šablóny z minulosti, ale mal by zohľadniť všetky aspekty rýchlo sa meniaceho sveta a im prispôsobiť osobnosť nového lídra,“hovorí kouč svetových lídrov Marshall Goldsmith a pridáva päť charakteristík, ktoré by mal líder budúcnosti spĺňať.

Marshall Goldsmith2

Dni, kedy sa museli lídri sústrediť len na situáciu vo svojom regióne, či v krajine, sú preč. Lídri budúcnosti musia mať na biznis globálny pohľad (1) a ten získajú len pracovnou skúsenosťou v rôznych krajinách sveta. Vďaka nej zároveň nadobudnú schopnosť oceniť kultúrnu rozmanitosť (2), ktorá im umožní riadiť rôznorodé tímy.

 

„Lídri budúcnosti musia mať inteligenciu a dôvtip v oblasti informačných technológií (3) a vedieť ich zakomponovať do svojich životov,“ zdôrazňuje Marshall Goldsmith a pridáva ďalšiu z kvalít nového lídra, ktorou je schopnosť vytvárať strategické partnerstvá (4), a to nielen so zákazníkmi či dodávateľmi, ale aj s konkurenciou.

 

Posledným, avšak nemenej dôležitým aspektom lídra budúcnosti, je jeho pripravenosť podeliť sa o vodcovstvo (5). V súčasnom biznis svete založenom na partnerstvách je totiž podľa Goldsmitha hierarchizované riadenie zhora absolútnym prežitkom.


Seminár Marshalla Goldsmitha Líder budúcnosti sa uskutoční 3. a 4. decembra 2015 na 
pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave. Marshall Goldsmith je po Brianovi TracymJackovi Canfieldovi ďalšou zo svetových autorít v oblasti rozvoja ľudského potenciálu, 
ktoré v minulosti so svojimi seminármi navštívili aj Bratislavu. 
14424268961t 14424268962t