Nové energetické štítky očami odborníka

Energetický štítok bol pôvodne vytvorený v roku 1995, aby pomohol zákazníkom lepšie sa orientovať pri nákupe spotrebičov a vybrať ten energeticky účinnejší. Inovácie sa dočkal v roku 2010, keď sa na štítku objavili triedy A+ až A+++. Štítky sa veľmi osvedčili; nielenže uľahčujú voľbu, ale pomáhajú aj lepšie hospodáriť so zdrojmi a tiež znižovať emisie skleníkových plynov. Od 1. marca 2021 bude nám známy energetický štítok nahradený novým, zrozumiteľnejším. Na všetky potrebné informácie k tejto veľkej zmene sme sa opýtali odborníčky na slovovzatej.

 

Medzi kategórie spotrebičov, ktoré majú od marca 2021 nové energetické štítky, patria umývačky riadu, práčky, práčky so sušičkou, chladničky, vinotéky a mrazničky. Zostávajúce kategórie prejdú na nové štítkovanie v nasledujúcich rokoch. Čo sa vlastne mení a ako rozumieť novému energetickému štítku? Odpovedá paní Darina Papáčová, špecialistka spoločnosti Whirlpool.

 

Sedemstupňová škála zostáva, ale bude mať nový význam
Dnes nájdete v balení nových výrobkov, uvedených na trh po 1. 3. 2020, dva energetické štítky: starý štítok (platný do 28. februára 2021) a nový štítok (platný od 1. marca 2021). Nový energetický štítok predstavuje nové energetické triedy. Sedemstupňová farebná stupnica bude zachovaná, ale zmizli triedy so znamienkom plus, teda A+++, A++ a A+, ktoré spotrebiteľov miatli. Budú nahradené jednotnou energetickou stupnicou spotreby od A do G. Ďalej tiež nový energetický štítok, v porovnaní s predchádzajúcim stavom, sprísňuje zaradenie výrobkov do najlepšej energetickej triedy – triedy A a B tak zostanú prakticky voľné, aby zostal priestor pre ďalšie inovácie a nové, energeticky ešte účinnejšie spotrebiče. Spotrebiče z najúspornejšej triedy A+++ sa tak posunú do triedy C,
D alebo aj E.

Pribudnú ďalšie jednoducho zrozumiteľné údaje
Štítok nebude uvádzať len údaje o spotrebe elektriny, ale aj ďalšie neenergetické údaje formou ľahko zrozumiteľných piktogramov a údajov – napríklad informáciu o spotrebe vody na každý umývací alebo prací cyklus, o skladovacej kapacite, o vydávanom hluku atď. Úplnou novinkou je informácia o dĺžke trvania programu prania alebo umývania. Práčky so sušičkou budú mať informácie o dĺžke programu prania s následným sušením a zvlášť len pre pranie. Takto získa zákazník viac informácií o spotrebiči pre prípad, že ho bude používať hlavne na pranie.

Kvôli novej metodike nie je možné staré a nové štítky porovnávať
Súčasne sa však veľmi podstatne mení metodika merania. Pri umývačkách, práčkach aj kombinovaných práčkach so sušičkou sa namiesto ročnej spotreby, ktorá zodpovedala 220 pracím cyklom a 280 umývacím cyklom pri referenčnom programe, teraz hodnotí spotreba na 100 pracích/umývacích/sušiacich cyklov. Je to pre zákazníka predstaviteľnejšie a pochopiteľnejšie. Ročná spotreba udávaná v kWh zostáva pri chladničkách, mrazničkách a vinotékach, pretože tieto spotrebiče sú v prevádzke nepretržite. No aj tu sa sprísnila metodika merania. Pri chladiacej technike sa dočítame informácie o objeme chladničky či mrazničky, pri vinotékach bude objem uvádzaný v počte fliaš vín s objemom 0,75 litra. Preto nie je možný plynulý prechod priamo zo starej energetickej triedy na novú.

Príklad nového štítku
Ak sa pozrieme na starý a nový štítok napríklad pri vrchom plnenej práčke Whirlpool TDLRB 6241BS EU/N, jediným porovnateľným údajom je informácia o kapacite (6 kg bielizne), účinnosti odstreďovania a hlučnosti pri odstreďovaní, pretože tie sa v prípade starého aj nového štítku vyhodnocujú za rovnakých podmienok. Ostatné parametre sa novo vyhodnocujú pri inom referenčnom programe a pri 100 pracích cykloch oproti pôvodným 220 cyklom. Výrobok pôvodne v najúspornejšej triede A+++ -20 % je tera

z novo zaradený do triedy C. Starý a nový štítok teda nejde porovnávať.

Nebude to mätúce?
Zákazník má pri výrobku starý aj nový štítok, a tak ľahko porovná, že výrobok, ktorý bol pôvodne v triede A+++, je teraz zaradený do triedy C alebo D. Z pohľadu používateľa sa nič nemení, spotrebič bude mať stále rovnakú spotrebu pre dané programy. Len bude novo zaradený do inej energetickej triedy. Nie je teda dôvod pozerať sa na triedu C a nižšie ako na neúspornú. Nepochybne nám však technologický rozvoj prinesie aj niektoré výrobky, ktoré sa postupne dostanú do triedy B, či dokonca A. Aj to je práve zmyslom nových štítkov, aby sa bolo kam posúvať.

 Zdroj: Jana D.