Nestabilita trhu a hackeri sú novými top strašiakmi podnikateľov

Svetová mapa rizík v podnikaní sa aj v roku 2016 mení. Kým v súčasnosti sa podnikatelia už menej obávajú dopadu tradičných priemyselných rizík ako sú prírodné katastrofy alebo požiare, oveľa viac ich znepokojujú vplyvy iných rušivých udalostí, napríklad výkyvy na trhu alebo kybernetické útoky. Aj takéto závery priniesol v poradí už piaty prieskum Allianz Risk Barometer 2016.

Allianz Global Corporate & Speciality (AGCS), kompetenčné centrum pre poistenie firiem a priemyslu v skupine Allianz v prieskume analyzuje odpovede 800 manažérov rizík zo 40 krajín sveta, ktorí identifikovali najvýznamnejšie podnikateľské riziká z pohľadu klientov.

Prerušenie prevádzky ostáva top hrozbou
Podľa výsledkov Allianz Risk Barometra 2016 ostáva prerušenie prevádzky a dodávateľského reťazca štvrtý rok po sebe najväčším rizikom biznisu v celosvetovom meradle, keď ho odborníci spomenuli vo viac ako tretine prípadov (38 %). Mnoho firiem sa v súčasnosti obáva, že straty z prerušenia prevádzky, ktoré zvyčajne vyplývajú z poškodenia majetku, budú stále častejšie spôsobované kybernetickými útokmi, technickými zlyhaniami alebo geopolitickou nestabilitou ako novými „nefyzickými“ príčinami prerušenia. V tohtoročnom Allianz Risk Barometri sa po prvýkrát medzi tri najväčšie podnikateľské riziká vo svete dostal vývoj na trhu, na ktorý sú najviac citlivé finančné služby, oblasť strojárstva, výroby, námornej a lodnej dopravy a tiež farmaceutický priemysel. Trojicu najväčších rizík v celosvetovom meradle uzatvárajú kybernetické útoky. Tie sú zároveň považované za najdôležitejšie dlhodobé riziko pre spoločnosti v najbližších 10 rokoch. Pre porovnanie minuloročná hrozba číslo dva – prírodné katastrofy, ktoré v uplynulom roku spôsobili najnižšie straty od roku 2009, sú v tomto roku až na štvrtej priečke.

Poradie Rebríček najväčších svetových rizík Podiel
1. Prerušenie prevádzky (prerušenie dodávateľského reťazca) 38 %
2. Vývoj na trhu (výkyvy, tvrdá konkurencia, stagnácia na trhu) 34 %
3. Kybernetické hrozby (kybernetické útoky, strata dát, porušenie ochrany osobných údajov, IT zlyhania) 28 %
4. Prírodné katastrofy (búrky, záplavy, zemetrasenia) 24 %
5. Zmeny v legislatíve a regulácii (ekonomické sankcie, protekcionizmus) 24 %

Na Slovensku stúpa strach z terorizmu
Na Slovensku je situácia v niečom špecifická. Popri už tradičných obavách z poškodenia majetku a prerušenia prevádzky sa podnikatelia u nás začali čoraz viac znepokojovať stratami spôsobenými terorizmom. „Najprekvapivejším v poistení podnikateľov je medziročný nárast požiadaviek na poistenie proti terorizmu. Toto riziko štandardne poistné zmluvy nekryjú a v minulosti nebolo jeho dojednávanie na Slovensku obvyklé. Táto situácia sa však aktuálne mení,“ vysvetľuje Daniel Ďuračka z oddelenia poistenia špeciálnych rizík Allianz – Slovenskej poisťovne. „Požiar a výbuch a z nich vyplývajúce škody aj naďalej nesú najvyšší rizikový potenciál. Evidujeme tiež značný nárast frekvencie aj výšky finančných škôd vyplývajúcich z technických porúch strojov, a to aj v desiatkach miliónov eur ročne“, dopĺňa Daniel Ďuračka. Práve požiar spôsobil najväčšiu poistnú udalosť, ktorú Allianz – SP zaznamenala v minulom roku, keď pohltil priemyselnú halu v Košickom kraji a zničil aj kompletnú elektroinštaláciu a technológiu výroby. Celková výška škody dosiahla 5,6 milióna eur.

Čo krajina, to iná hrozba
Zaujímavé je aj porovnanie obáv podnikateľov v jednotlivých krajinách sveta. Kybernetické útoky sú suverénne najväčšou hrozbou vo Veľkej Británii (65 %) a v Kanade (57 %). V Turecku zas robia podnikateľom najväčšie vrásky na čele záplavy, zemetrasenia a iné prírodné katastrofy (55 %). V susednom Maďarsku označilo 42 % respondentov za najväčšiu hrozbu podnikateľov požiare a explózie. Prekvapivo vo Francúzsku je najväčším strašiakom podnikateľov poškodenie reputácie a značky (47 %) a v Rusku považujú za najväčšiu hrozbu podnikania (56 %) zmeny v legislatíve a regulácii.

Podrobný prehľad najväčších rizík v jednotlivých krajinách sveta nájdete v priloženej mape rizík.

Allianz Risk Barometer 2016_mapa