Nenechajme nádej vyhasnúť

Kampaň Nenechajme vyhasnúť nádej môže aj vďaka vám zmeniť vianočné sviatky približne 30 – tisícom ľudí v 230 charitatívnych zariadeniach na Slovensku. Do zbierky, ktorej symbolom je horiaca zápalka sa môžete zapojiť  prostredníctvom portálu www.charita.sk a pomôcť, aby sa svetlo nádeje pre ľudí v núdzi počas najkrajších sviatkov v roku rozžiarilo o čosi jasnejšie.

 

Vianoce sú obzvlášť vypätým obdobím pre všetkých, ktorí nemajú príležitosť cítiť blízkosť, vzájomnosť, prijatie – pre tých, ktorí teplo rodinného krbu nezažijú, hoci sa o ňom všade hovorí ako o esenciálnej zložke sviatkov radosti a pokoja. Úlohu rodiny, priateľov, poslucháčov a prijímajúcich rúk na seba už viac, ako 90 rokov preberá charita. Terénni a sociálni pracovníci, odborníci i dobrovoľníci v tejto obetavej službe ročne pomôžu 24 000 tých, ktorým svetlo nádeje na lepší život vyhasína.

Svetlo pre všetkých bez rozdielu
V časoch, ktoré siahajú na istoty nás všetkých je ťažšie myslieť ešte aj na druhých. Zároveň však poskytujú šancu lepšie sa vcítiť do situácie ľudí v núdzi. Tí často potrebujú to, čo je pre nás samozrejmosťou; už teplé jedlo, čisté oblečenie a akýkoľvek skutok, ktorý im vráti pocit ľudskej dôstojnosti sa počíta. Charitná práca však jednorazovým gestom nekončí. Záujem a starostlivosť o ľudí s pohnutým osudom prebieha dlhodobo a na komplexnej úrovni s cieľom poskytnúť všetku podporu potrebnú k návratu do bežného života.

Starostlivosť o ľudí v rôznych ťažkých životných situáciách pozostáva okrem poskytovania strechy nad hlavou, stravy, čistého oblečenia či možnosti umyť sa aj zo zapožičiavania kompenzačných pomôcok, resocializácie po dlhodobom pobyte vo väzení, sprostredkovaní odbornej lekárskej, psychologickej či právnej pomoci a nie raz i zo záchrany tých, ktorí by bez pomoci boli v bezprostrednom ohrození života. K tomu Soňa Pobiecká, terénna sociálna pracovníčka charity dodáva vlastnú skúsenosť: „Služba ľuďom v núdzi znamená aj ponúknuť priateľstvo tým, ktorí priateľov nemajú, dôveru tým, ktorí ju už všade stratili a zmysel života pre tých, ktorí ho chcú ukončiť.“

Obetavú prácu ľudí, ktorí zdieľajú rovnaké hodnoty a neutíchajúce nadšenie ako Soňa, môžete podporiť ľubovoľným finančným príspevkom na www.charita.sk prostredníctvom kampane Nenechajme nádej vyhasnúť. Odmenou vám bude symbolická zápalka s vašim menom a poďakovaním za to, že ste človekom, ktorému záleží na tom, aby nevyhasínala nádej tých, ktorým chýba sila či prostriedky na to, aby si do života vniesli svetlo sami.

Viac informácií o vianočnej kampani Nenechajme nádej vyhasnúť nájdete na stránke Slovenskej katolíckej charity www.charita.sk a sociálnych sieťach Charity. Prispieť na pokračovanie činnosti Charity v rámci vianočnej kampane môžete zaslaním finančného príspevku na číslo účtu SK37 0900 0000 0001 7687 5345, variabilný symbol 2266, alebo na webovej stránke Charity. Po zaslaní príspevku získate odkaz s osobným poďakovaním so zápalkou s vaším menom, ktorý je možné zdieľať prostredníctvom sociálnych sietí.

 

Zdroj: Silvia P.