Najlepším poisťovateľom vozidiel je opäť Allianz – SP

Allianz – Slovenská poisťovňa opäť bodovala v ankete SIBAF Award® 2017, ktorú vyhlasuje Slovenská asociácia sprostredkovateľov v poisťovníctve (SASP) a zapája sa do nej odborná verejnosť z oblasti sprostredkovania poistenia. Allianz – SP si odniesla ocenenia v oboch hodnotených kategóriách, keď získala:

  • 1. miesto v kategórii Havarijné poistenie vozidiel
  • 2. miesto v kategórii Poistenie priemyslu a podnikateľov

„Tešíme sa, že naše produkty a služby sú oceňované nielen zo strany Najlepším poisťovateľom vozidiel je opäť Allianz - SPklientov, ale aj odbornej verejnosti. Pre nás je to potvrdením, že aj v silnej konkurencii dokážeme pružne reagovať na neustále zmeny na trhu a meniace sa potreby a požiadavky našich klientov a prispôsobovať tomu naše produkty a služby. Získané ocenenia sú pre nás motiváciou pokračovať v tomto trende aj naďalej,“ hovorí riaditeľ odboru firemných klientov Allianz – SP Tomáš Potúček, ktorý ocenenia prevzal.

O víťazoch ankety každoročne rozhodujú nezávislí profesionálni sprostredkovatelia neživotného poistenia, ktorí podľa prísnych kritérií hodnotia kvalitu poistných služieb na Slovensku. Pri hlasovaní zohľadňujú vlastné skúsenosti s poisťovňou, a to od oceňovania rizika, cez poskytovaný servis až po likvidáciu poistných udalostí. Víťazi si ocenenia prevzali 12. októbra počas odborného podujatia SIBAF Fórum 2017.

Podrobné informácie o výsledkoch ocenenia SIBAF Award® 2017 Najlepšia poisťovňa nájdete na: www.sibaf.sk