Na Slovensku máme iba 9 % domácností s osamelými rodičmi, ich životné podmienky sú však jedny z najhorších

Slovensko má jeden z najnižších počtov domácností, ktoré tvoria osamelí rodičia s dieťaťom či deťmi. Napriek tomu ide o skupinu ľudí, ktorí zvládajú z finančného hľadiska aktuálne dôsledky pandémie najťažšie. Podľa aktuálnych údajov Európskeho štatistického úradu Eurostat bolo v roku 2020 v 27 krajinách Európskej únie 195,4 milióna domácností.

 

Takmer tretina z týchto domácností (29%) mala deti, ktoré s nimi žili. Približne 14% domácností s deťmi (7,8 milióna domácností) tvorili osamelí rodičia, čo predstavuje 4% celkových domácností. Na Slovensku tvoria osamelí rodičia s dieťaťom alebo deťmi približne 9 % domácností. Podľa Eurostatu tejto skupine ľudí vlani klesli príjmy odhadom o takmer desať percent.

Podiel osamelých rodičov sa v jednotlivých krajinách značne líši. Pokiaľ ide o podiel domácností s jedným rodičom na všetkých domácnostiach s deťmi, šesť krajín zaznamenalo podiel viac ako 20% všetkých domácností s deťmi, a to Švédsko (34%), Dánsko (29%), Estónsko (28%), Lotyšsko a Litva (obe 25%) a Francúzsko (21%). Naopak, najnižšie podiely zaznamenali Chorvátsko (5%), Rumunsko (7%) a Fínsko (8%), zatiaľ čo Grécko, spomínané Slovensko, Malta, Poľsko, Španielsko a Slovinsko dosiahli úroveň 9 %. Ide u nás o zhruba 58-tisíc rodín.

„Najmä slobodné matky patria u nás do najohrozenejšej skupiny. V prípade, že sa naskytne nečakaná finančná situácia alebo finančné výdavky, len malá skupina žien dokáže utiahnuť mesačné výdavky, ak majú malé dieťa, ktoré sa pokladá z pohľadu financií o to najnáročnejšie. Mnohí osamelí rodičia sa tak ocitajú na hranici chudoby.  Problémom u nás je najmä to, že osamelé matky alebo matky, ktoré majú dvojičky alebo trojičky, teda viacpočetný pôrod, majú nižšiu šancu uplatniť sa na trhu práce. Súvisí s tým aj nedostatok kapacít dostupnej starostlivosti o dieťa, teda jaslí, či škôlok,“ povedala Lenka Buchláková, ekonomická analytička FinGO.sk.

Slobodných otcov z celkového počtu osamelých rodičov je na Slovensku zhruba okolo desiatich percent. Matky s týmto typom záväzkov majú na pracovnom trhu aj nižšie mzdy ako muži, v priemere zhruba o pätinu, častokrát aj na rovnakej pracovnej pozícii. Väčšinou pracujú v gastropriemysle, školstve či zdravotníctve. Dôvodom skrátených pracovných úväzkov a nižších miezd je starostlivosť o rodinu a materstvo, ktoré ukrajuje ženám z počtu odpracovaných hodín. Tretina žien obetuje kariéru kvôli rodine, u mužov je to len na úrovni štyroch percent.

„Evidujeme čoraz viac slobodných rodičov, ktorí sa aj v dôsledku pandémie prepadávajú do chudoby. Ide najmä o domácnosti na východe a strede Slovenska. Celkovo najviac chudobných ľudí je v Banskobystrickom a Prešovskom kraji,“ doplnila Buchláková.

 

Situácia s osamelými rodičmi na Slovensku podľa Európskeho štatistického úradu Eurostat a Štatistického úradu SR:

  • 57% domácností, ktoré tvorí jeden dospelý s dieťaťom/deťmi má problém čeliť neočakávaným finančným výdavkom (oprava práčky, dlhodobejšia PN, strata zamestnania)
  • 19% domácností, kde je jeden dospelý a deti, má nedoplatky za energie, 10% akých domácností si nemôže dovoliť počítač
  • 54 % domácností, kde je jeden dospelý a deti, žije v stiesnených podmienkach
  • 80 % slobodných matiek je zamestnaných, žien s partnerom sú 2/3
  • 1/3 žien obetuje kariéru pre rodinu, z mužov iba 4 %

Zdroj: Lenka B.