Moja dcéra cestuje pravidelne na turnusy do práce v zahraničí. Je možné ju poistiť pri tomto cestovaní ?

V danom prípade predpokladáme, že Vaša dcéra má pracovnoprávny vzťah v zahraničí. Ak by si uzavrela cestovné poistenie, poistenie liečebných nákladov v zahraničí  by sa nevzťahovalo na škodové udalosti, ktoré nastali na území štátu, kde je účastníčkou systému zdravotného poistenia. V ostatných tranzitných krajinách je krytá v rozsahu dojednanom v poistnej zmluve a poistných podmienok.

Poistnou zmluvou je možné dojednať aj voliteľné poistenia – poistenie úrazu, poistenie batožiny, poistenie zodpovednosti a poistenie doplnkových asistenčných služieb, ktoré jej platia v rámci dojednanej územnej platnosti.

Pri opakovaných a pravidelných výjazdoch odporúčame celoročne cestovné poistenie.