Moderne môžeme žiť aj s cukrovkou

Diabetes mellitus ľudovo cukrovka je metabolické ochorenie, doposiaľ nevyliečiteľné. Ročne zomiera na komplikácie súvisiace s ochorením 4 milióny ľudí, čo je 1 človek v priebehu každých 8 sekúnd. Ročne sa v súvislosti s komplikáciami diabetu vykoná milión amputácií dolných končatín a milióny ľudí sa tak stávajú invalidmi a strácajú príjem. Devastujúce dôsledky diabetu 2. typu predstavujú masívnu záťaž pre zdravotný systém.

Dôležité je zvýšiť povedomie, prevenciu a liečbu ochorenia skôr ako dôjde ku komplikáciám , v podobe poškodenia ciev a následných srdcových infarktov, mozgových príhod, amputácií končatín, poškodenia až zlyhania obličiek a straty zraku.

Epidémia tretieho tisícročia si vyžaduje skorú diagnostiku, správne zavedenú liečbu, spoluprácu pacienta s lekárom a dodržiavanie zásad životného štýlu pacienta – diabetika. Vážnym rizikom ochorenia je najmä hypoglykémia (nízka hladina krvného cukru), ktorá zvyšuje úmrtnosť diabetika až 5 násobne v porovnaní s diabetikom, ktorý ju neprekonal. Dnes sú v liečbe dostupné moderné spôsoby ako účinne znižovať hladinu glykémie bez strachu z hypoglykémie.

S modernou liečbou, ktorá je založená na účinku inkretínov môže mať pacient svoju glykémiu pod kontrolou celých 24 hodín bez neželaných výkyvov v podobe hypoglykémií alebo hyperglykémií, ktoré sú v priamej súvislosti s rozvojom nežiaducich komplikácií.

Momentálne sú na Slovensku k dispozícii štyri rôzne lieky z tejto skupiny s účinnou látkou: vildagliptín, sitagliptín, linagliptín a saxagliptín. Navzájom sa líšia predovšetkým možnosťami použitia. Jednou z účinných látok liečby prostredníctvom inkretínov s presvedčivými výsledkami je aj vildagliptín, ktorý možno bezpečne použiť aj u seniorov vo veku 75 rokov a starších, alebo u pacientov s poruchou funkcie obličiek.

Neodsúvajme možnosti liečby, neskrývajme sa za nevedomosť, pristupujme k svojmu zdraviu zodpovedne a opatrne. Nedajte šancu ochoreniu a stavte na prevenciu. Stravujte sa zdravo, kupujte len zdravé potraviny a hýbte sa!

Zdroj:iStockphotoThinkstock.jpg