Mám 18 rokov, odchádzam do zahraničia na 2 mesiace, ktoré poistenie mi odporučíte?

Cestovné poistenie odporúčame vzhľadom na dĺžku pobytu v zahraničí dojednať buď ako celoročne poistenie, resp. ak nie je predpoklad ďalšieho vycestovania počas roka, tak je možné uzavrieť cestovné poistenie krátkodobo (na požadované obdobie). Viac informácií získate na našich pobočkách, na stránke allianzsp.sk alebo na našej infolinke 0800 122 222.