Likvidácia dopravných nehôd v Allianz – SP je rýchla, jednoduchá a férová

Bezplatné asistenčné služby 24 hodín denne a 365 dní v roku, hlásenie dopravnej nehody cez smartfón alebo na nonstop infolinke či PZP bez amortizácie. Takáto jednoduchá a rýchla je likvidácia škôd v Allianz – Slovenskej poisťovni!

Vždy pripravené asistenčné služby

Poznáte to, dopravná nehoda sa zväčša odohrá náhle a nielen pre ženy predstavuje stresovú situáciu. Ak však máte auto poistené v Allianz – SP, nemusíte manželovi volať ako prvému. Allianz – SP totiž ponúka bezplatné asistenčné služby 24 hodín denne, 365 dní v roku, a to nielen vtedy, keď vznikne nehoda, ale aj pre prípad poruchy a odcudzenia vozidla.

Asistenčná služba, na rozdiel od manžela, zabezpečí príchod cestnej služby, opravu vozidla na mieste, prípadne odtiahnutie do opravovne, ubytovanie v núdzi, zorganizuje návrat do miesta bydliska či uschová nepojazdné vozidlo. Asistenčné služby je možné využívať na Slovensku a vo všetkých krajinách Európy, vrátane európskej časti Turecka a pobaltských štátov, s výnimkou Moldavska, Ukrajiny a Bieloruska.

Neoceniteľnou výhodou taktiež je, že ak nastanú v jednom poistnom období rôzne škody, je možné služby asistencie využiť opakovane bez obmedzenia. Pre klientov, ktorí majú uzatvorené PZP a aj havarijné poistenie, je možnosť spočítania limitov na asistenciu z oboch poistení.

Mobilná aplikácia vyrieši všetko za vás

Ak máte smartfón, hlásenie poistnej udalosti vyriešite ľahko a rýchlo. Allianz – SPponúka svojim klientov, ktorí majú uzatvorené havarijné, majetkové alebo cestovné poistenie, unikátnu bezplatnú mobilnú aplikáciu určenú pre iPhone a operačný systém Android. „Aplikácia Poistné udalosti umožňuje klientom zdokumentovať a nahlásiť dopravnú nehodu či inú škodu priamo na mieste. S aplikáciou tak viete vybaviť až 80 percent škôd z neživotného poistenia,“ hovorí Jozef Hrdý, riaditeľ odboru likvidácie poistných udalostí v Allianz – SP. Okrem toho aplikácia poskytuje cenné tipy a rady ako sa správať pri nehode, či dôležité kontakty.

Hlásenie dopravnej nehody či inej poistnej udalosti poisťovni cez aplikáciu Poistné udalosti účastníkom nehody úplne nahradí cestu do poisťovne. Cez aplikáciu si používateľ nastaví aktuálny dátum, pomocou GPS lokalizácie vyberie presné miesto nehody a prípadne dopravnú nehodu zdokumentuje príslušnými fotografiami. Po nahlásení poistnej udalosti poskytne mobilná aplikácia klientovi možnosť sledovať stav jej vybavenia.„Klient tak získa možnosť 24 hodín denne, 7 dní v týždni overiť si, v akom štádiu je likvidácia jeho nahlásenej škody a aké kroky ešte chýbajú k jej úspešnému ukončeniu,“ hovorí Jozef Hrdý z Allianz – SP.

Okrem jednoduchého a rýchleho hlásenia poistnej udalosti pri dopravnej nehode či inej nešťastnej udalosti, ponúka aplikácia funkciu pomocníka, ktorý klientom poradí, čo robiť v prípade dopravnej nehody, ako zabezpečiť miesto nehody či postarať sa o zranených. Aplikácia tiež poskytne radu, kedy je nutné volať políciu alebo čo si treba všímať na mieste nehody.

Bezplatná infolinka na hlásenie škôd funguje nonstop

Pre prípad, že smartfón nemáte, je tu pre vás infolinka, prostredníctvom ktorej je hlásenie poistných udalostí možné aj v noci, cez víkend či počas sviatkov. Allianz – SP je tak svojim klientom neustále k dispozícii, a to najmä v núdzových situáciách. Bezplatná infolinka 0800 122 222 je k dispozícii nonstop bez akýchkoľvek obmedzení. Hlásiť je možné poistné udalosti zo všetkých typov poistení.

Navyše, klienti môžu volať bezplatne pri akomkoľvek kontakte s poisťovňou. Na zjednotenej bezplatnej linke pod číslom 0800 122 222 vybavia od 7. do 19. hodiny jednoducho zmenu na zmluve, dozvedia sa informácie o produktoch poisťovne, získajú informácie o svojich existujúcich zmluvách a, samozrejme, môžu si jednoducho a rýchlo dojednať vybrané druhy poistenia priamo cez telefón.

Už žiadna amortizácia!

Allianz – Slovenská poisťovňa ako jediná na Slovensku neuplatňuje pri likvidácii poistných udalostí z povinného zmluvného poistenia zhodnotenie (amortizáciu) pri výpočte náhrady škody na motorových vozidlách poškodených. K zhodnoteniu vozidla najčastejšie dochádzalo v dôsledku použitia nových dielov pri oprave staršieho vozidla.

„Prakticky to znamená, že majiteľ vozidla poškodeného pri dopravnej nehode, ktorú zavinilo vozidlo poistené v Allianz – SP, môže na základe vlastného rozhodnutia využiť služby niektorého zo zmluvných servisov poisťovne, zrealizovať prostredníctvom tohto servisu opravu vozidla a požiadať o vystavenie krycieho listu poisťovňou,“ hovorí Jozef Hrdý z Allianz – SP.

V prípade, že sú v danom čase splnené právne podmienky pre poskytnutie poistného plnenia – poisťovňa vystaví krycí list, ktorý je garanciou úhrady nákladov na opravu až do výšky nároku na odškodnenie – teda skutočnej škody z povinného zmluvného poistenia poisteného vozidla. Zmena prináša stotožnenie poskytnutého odškodnenia s primeranými nákladmi na opravu po poistnej udalosti a túto sumu navyše poukáže na účet servisu. To znamená, že poškodený sa nemusí podieľať na uhradení nákladov za opravu ani jedným eurom. Allianz – SP tak chráni svojich klientov, ktorí si u nej uzavreli povinné zmluvné poistenie v prípade spôsobenia škody, pretože za nich uhradí poškodenému celé vynaložené náklady na opravu.