Krížová cesta – historický román, ktorý hovorí o našej budúcnosti

Na knižný trh prichádza novinka autorov Milana Tureka  a Vladimíra Matúšeka Krížová cesta, akčný historický román, ktorého príbeh núti človeka k zamysleniu nad svojím miestom vo svete. Krížová cesta nie v klasickom chápaní zastavení kríža, ale človeka, ktorý sa ocitá na životných križovatkách, stavajúcich do jeho života kríž. Kríž si každý človek nesie sám. Nič nie je zadarmo a nič nie je jednoduché. A veľké veci si vyžadujú aj veľké obete.Knižná novinka - Krížová cesta

Nemecký vedec židovského pôvodu, manželka kresťanského vierovyznania, dramatické udalosti druhej svetovej vojny, využitie vedeckých objavov, ktoré by mali slúžiť pokroku ľudstva, ale…
Odhŕňanie opony 13. komnaty, o ktorej sa málo vie…

V našej každodennosti si často neuvedomujeme, že naše „malé“ životy žijeme na pozadí veľkých svetových udalostí a vedecko-technického pokroku. Ako však tvrdí Ernest Hemingway – nikto nie je ostrovom samým pre seba a až vtedy, keď sme kvôli nim postavení

na rôzne životné križovatky, uvedomujeme si ako intenzívne dokáže vonkajšia realita, ktorá sa nás zdanlivo netýka, zasiahnuť do nášho života a dramaticky zmeniť jeho chod. A práve to sú  chvíle odhaľujúce skutočný charakter človeka a skutočné hodnoty života.

„Román sa deje na pozadí konkrétnych historických udalostí, do ktorých je vsadená fikcia románovej rodiny.  Rodiny nemeckého vedca židovského pôvodu a jeho kresťanskej manželky. Príbeh sa začína v roku 1923 a končí sa v roku 1946. Pre čitateľov je však aktuálny aj dnes, pretože hovorí o genéze vedy, o politických vplyvoch, záujmových skupinách, ktoré do tejto sféry vstupovali, o následkoch týchto zásahov, ktoré pociťujeme dodnes,“ charakterizuje nový knižný titul Milan Turek.  

Hlavný hrdina knihy Krížová cesta, nemecký vedec Kurt Zapra, prichádza vo svojom výskume na významný objav, ktorý vyvolá záujem až v Amerike. Z hľadiska mocenských záujmov je však v jeho rodnej domovine rovnako zaujímavý aj pre nastupujúci fašistický režim. Rozohráva sa nebezpečná hra, ktorej hranice, ani princípy bežný smrteľník nepozná. Ako dokáže ovplyvniť život jednotlivca a jeho rodiny? Aké dôsledky môže mať jeho jednanie na priebeh udalostí a chod dejín? Ako sú manipulované naše životy a ako manipulujeme životy iných my sami?

 Aj Nikola Tesla, Franklin Delano Roosvelt, Albert Einstein…  

„Je to kniha plná dát, o ktorých ľudia možno vedia, ale nevedia si ich dať do súvislostí. A my ponúkame medzi informáciami a historickými faktami nové súvislosti. Vzniká tak nová mozaika a nový obraz histórie, aj súčasnosti a sú veľmi prekvapujúce,“ charakterizuje zámer autor Vladimír Matúšek.

Kniha Krížová cesta vedie čitateľov podľa autorov k zamysleniu nad vlastným postavením v tomto svete.  Aj keď to na prvé počutie znie možno trochu vznešene, podľa nich má každý človek na svete svoje poslanie a každý by sa mal občas zastaviť  a premýšľať nad súvislosťami vlastného života.

Autor knihy Milan Turek: „Našim čitateľom len prajeme príjemnú zábavu a skutočne čítanie, ktorého príbeh ich nielen dokážu vtiahnuť do deja, ale v ktorom sa niečo dozvedia a zabudnú na svoje každodenné starosti a to je vlastne účel knihy.“

Kúpite v každom dobrom kníhkupectve alebo na www.krizova-cesta.sk aj s podpisom autorov na vyžiadanie.