Koľko % hlásených poistných udalostí sú snaha o podvod, príp. koľko je odhalených?

Dobrý deň, Allianz – Slovenská poisťovňa v roku 2013 aktívne prešetrovala podozrivé okolnosti pri 1953 škodách, pričom počet potvrdených podozrení sa vyšplhal na 1738 škôd. Až v deviatich z desiatich prešetrovaných prípadov sa tak v minulom roku preukázal pokus o podvod. Zdôrazňujeme však, že prešetrujeme len časť škôd, ktoré javia podozrivé znaky.