Kedy si líhate a kedy vstávate prezrádza o vás veľa

Kedy si líhate a kedy vstávate prezrádza o vás veľa

Aj spánkový harmonogram ľudí rozdeľuje v podstate do dvoch skupín. Prvou sú ranné vtáčatá, teda ľudia, čo si líhajú skoro a následne aj skoro vstávajú.

Tento režim ostáva takmer nepochopiteľným pre druhú skupinu – takzvané nočné sovy. Nočnými vtákmi sú tí, čo si niekedy líhajú vtedy, keď ranné vtáčatá vstávajú. O to neskôr samozrejme vstávajú. Veda už niekoľko rokov skúma, čím sú tieto rozdiely spôsobené a ako menia naše správanie, či vlastnosti. Bez ohľadu na to, do ktorej skupiny patríte, určite vás zaujmú nasledujúce zistenia.

 

1: Ľudia, ktorí väčšinou ponocujú, sú inteligentnejší
Jednu z prvých štúdií porovnávajúcu tieto dva typy ľudí dokončili psychológovia Richard D. Roberts z univerzity v Sydney a Patrick C. Kyllonen z výskumného strediska Air Force ešte v roku 1999. Porovnali v nej chronotypy až 420 účastníkov, ktorých následne podrobili inteligenčným testom. Výsledkom štúdie bolo, že nočné sovy obstáli v testoch lepšie, ako ranné vtáčatá. Rozdiely boli pritom najbadateľnejšie v úlohách porovnávajúcich pamäť a rýchlosť spracovania úloh jednotlivých účastníkov.

 

2: Ranostaji nie sú bohatší
Nočné sovy a ranné vtáčatá skúmali aj Catherine Galeová a Christopher Martyn z univerzity v Southamptone. Ich výskumnou vzorkou boli ako muži a ženy rôznych vekových skupín. Výskumníci sa zaujímali o ich múdrosť, zdravie, ale aj majetkové pomery. Výsledky štúdie na základe príjmov 674 respondentov dokázali, že lepšie zarábajúcou skupinou sú nočné sovy.

 

3:Nočné sovy sú nevernejšie
Štúdia vedená Christophom Randlerom z univerzity v nemeckom Heidelbergu skúmala správanie 284 mužov – ako nočných sov, tak aj ranných vtáčat. Výskumníci sa zaujímali predovšetkým o ich sexuálne správanie. Výsledky štúdie ukázali, že sexuálna aktivita oboch typov je približne rovnaká a nie sú pri nej badateľné výraznejšie rozdiely. Tie však vyšli na povrch v otázke počtu sexuálnych partneriek a nevery. Štúdia potvrdila, že nočné sovy sú nevernejšie a za svoj život vystriedajú viacero partneriek, ako ranné vtáčatá.

 

4: Ľudia, čo ponocujú, častejšie holdujú alkoholu a cigaretám
Fínska štúdia skúmala správanie 676 dospelých jedincov. Výskumníci zistili, že väčší počet fajčiarov je z radu nočných sov. Ďalšia štúdia sa zaoberala konzumáciou alkoholu. Pri 537 jedincoch sa zistilo, že viac alkoholu skonzumujú tí, čo chodia spávať neskoro. Prekvapujúce však je, že napriek týmto zisteniam žiadna štúdia nepotvrdila, že nočné sovy by boli menej zdravou skupinou.

 

5: Ranné vtáčatá sú šťastnejšie
V roku 2012 zverejnili psychológovia z univerzity v Toronte štúdiu, podľa ktorej sú ranostaji vo všeobecnosti v dobrej nálade častejšie. Ich výskumnou vzorkou bolo 732 respondentov oboch pohlaví a rôznych vekových skupín.

 

Zdroj: aka/ psych.sk