Kde je kto? Tvorivá a zábavná knižka s kartovou hrou

Deti sa najľahšie učia hravou formou, ktorá je pre nich najprirodzenejšia. Výtvarníčka Veronika Lesana Renčková spolu s herečkou a rozhlasovou redaktorkou Zuzanou Jurigovou Kaprálikovou pripravili originálnu obrázkovú detskú knižku Kde je kto? s kartovou hrou, básničkami a nápadmi na aktivity na rozvíjanie slovnej zásoby, fantázie a orientácie v priestore.

Deti si zábavnou formou precvičujú pomenovanie a určenie pozícií, čiže priestorové vzťahy VPRAVO, VĽAVO, MEDZI, V, NA (HORE), POD (DOLE), PRED a ZA. Kartová hra je tiež súčasťou divadelného predstavenia Kozliatka a vlk, v ktorej účinkuje celá rodina Kaprálikovcov.  Knižka  Kde je kto? zabaví nielen deti a rodičov, ale je aj výbornou pomôckou pre pedagógov, logopédov, či vedúcich záujmových detských krúžkov. Vydáva vydavateľstvo Fortuna Libri, viac na www.fortunalibri.sk

Knižku Kde je kto? „si vypýtali“ rodičia
Zábavná a tvorivá knižka Kde je kto? úzko súvisí s úspešným divadelným predstavením hereckej rodiny Kaprálikovcov Kozliatka a vlk, v ktorej kozliatka hrajú zábavnú a súčasne náučnú kartovú hru. Knihu si vlastne vypýtali rodičia, ktorí videli naše predstavenie. Jeho súčasťou sú aj karty, ktoré deti učia hravou formou orientáciu v priestore. Rodičia mali záujem o kartovú hru s postavičkami z rozprávky, a tak sme vytvorili našu krásnu knižku Kde je kto?,“ hovorí autorka Zuzana Jurigová Kapráliková.

Kartová hra obsahuje 32 kariet s obrázkami zvieratiek – medveďa, zajka, bobra a ježka – s pravidlami hry. S kartami i textom možno pracovať podľa vlastnej fantázie a rozvíjať tak aj detskú slovnú zásobu a tvorivosť. Dajú sa využiť aj pri hre s väčšími skupinami detí v materských školách, či v krúžkoch. S knižkou Kde je kto? môžu pracovať nielen rodičia, ale aj pedagógovia, terapeuti, logopédi či lektori. Obsahuje tipy na ďalšiu prácu s textom a s kartami.

Viac na www.fortunalibri.sk.
Odporúčaná maloobchodná cena: 12,90 EUR