Každoročná dilema rodičov. Kam s deťmi cez prázdniny?

Každý rok pred začiatkom letných prázdnin stoja rodičia pred dilemou, ako vyplniť voľné dni svojho dieťaťa zaujímavým a atraktívnym programom. Rodičia nemajú dostatok dovolenky a starí rodičia nemusia byť k dispozícii počas celého leta. Spomedzi desiatok populárnych aktivít ako je tenis, jazykové kurzy či hudobný nástroj, sa čoraz častejšie stretávame s tým, že samotné deti lákajú aktivity ako napríklad skauting, vedecké či debatné krúžky alebo kurzy prežitia v prírode.

Tieto aktivity ponúkajú počas leta aj mládežnícke organizácie. „Mládežnícke organizácie vykonávajú dôležité a spoločensky prospešné činnosti – vychovávajú mladých ľudí k zodpovednosti za seba a svoje okolie, dávajú im zručnosti potrebné pre ich úspešné začlenenie do spoločnosti a umožňujú im zmysluplne vypĺňať voľný čas,“  povedala Katarína Čavojská, výskumná pracovníčka Rady mládeže Slovenska.

Aktivity v mládežníckych organizáciách sú realizované hravou a zábavnou formou, vedúci sú prevažne mladí ľudia. Deti sa v nich učia a osvojujú si tie zručnosti (soft skills), na ktoré nie je priestor v škole ani v iných mimoškolských zariadeniach. Základom sú pravidelné stretnutia, zvyčajne na týždennej báze. Tie dopĺňajú nepravidelné aktivity a rok uzatvárajú letné tábory, ktoré sú príležitosťou pre upevnenie všetkých znalostí a zručností, na ktorých sa pracovalo počas roka. Letné tábory môžu fungovať dennou mestskou formou alebo ako pobytové tábory v prírode, ktoré sú otvorené pre všetkých. Na takéto tábory môžu prísť aj deti, ktoré nenavštevovali aktivity cez rok. Ponúkajú pestrú škálu aktivít, a to aj pre mládež od 15 rokov, ktorých program je im špecificky prispôsobený.

Výhodou táborov je aj to, že deťom poskytujú priestor, kde sa môžu učiť novým zručnostiam v neformálnom prostredí nielen od pracovníkov s mládežou alebo vedúcich, ale aj od svojich rovesníkov. Letné tábory môžu byť aj začiatkom pre ďalšie zapojenie dieťaťa do aktivít mládežníckej organizácie v nasledujúcom roku. Oproti štandardným táborom, ktorým zväčša chýba kontinuita počas roka, takto umožňujú tábory mládežníckych organizácií budovať pre dieťa komunitu, v ktorej sa cíti bezpečne a buduje si dlhodobé vzťahy,“ dodala Čavojská.

Ďalšou výhodou týchto aktivít je aj dobrá cenová dostupnosť. Okrem toho, mnohé pôsobia na celom Slovensku, je teda možné, že ich aktivity sú dostupné aj vo vašom meste alebo obci.

Zdroj: Rada mládeže SR