Karol Čálik oslávi neuveriteľnú sedemdesiatku!

Dnes, 15. marca 2015 sa dlhoročný člen Divadla Nová scéna a v súčasnosti umelecký šéf divadla  Karol Čálik dožíva krásneho jubilea – okrúhlych sedemdesiatin. Presne v deň jeho narodenín  o 17.00 hod. sa v jeho domovskom divadle za  účasti ministra kultúry Mareka Maďariča uvedie  benefičné predstavenie „Sluha dvoch šéfov“ a následne v kruhu rodiny, pozvaných priateľov a hostí  oslávi v Štúdiu Olympia svoje jubileum.

„Sedemdesiatka! Všetci okolo mi to pripomínajú. Verím, že nie zo zlomyseľnosti, lebo to hovoria s úsmevom a potešením. Ja ten vek už beriem ako bonus od Pána Boha…Ako mladý  som mal úzkosť z toho, či sa dožijem päťdesiatky. Neskôr, či sa dožijem milénia – či prežijem  rok 2000. Stalo sa. A to ma akosi upokojilo. Radosť mám z detí, z vnúčat, teší ma, že môžem  naplno žiť a hlavne pracovať. Iste mi k tomu dopomohlo i to, že som veľmi skoro pochopil, že  práca herca nie je zamestnanie ani povolanie ale poslanie! Preto som pri tomto remesle tak  dlho vydržal a stále ma to baví – baviť ľudí!“– neskrýva nadšene jubilant Karol Čálik.

 

„Karol Čálik celý svoj profesionálny život venoval Novej scéne, ktorá bola doslova jeho umeleckým domovom a popri  tom  sa stíhal naplno venovať  aj filmu, televízii, rozhlasu a  pedagogickej práci. Verím, že všetko, čo divadlu venoval, sa mu v hojnej miere vrátilo v potlesku divákov a priateľstve kolegov. Človek, ktorý riadi divadlo, potrebuje pochopenie a oporu a u Karola  Čálika- ako spolupracovníka,  no najmä človeka , som našiel hlboké ľudské porozumenie,“  – vyjadril sa na adresu jubilanta generálny riaditeľ DNS Juraj Ďurdiak.

 

Karol Čálik sa narodil 15. marca 1945 v Trnave. Ako poslucháč VŠMU účinkoval na Novej scéne v operete Modrá ruža a v muzikáli Hallo Dolly. Od októbra 1968  po absolvovaní základnej vojenskej služby vo VUS-e sa stal sólistom spevohry Novej scény. Jeho svojrázny prejav vychádzajúci zo situačnej komiky, vycibrený mimikou a zmyslom pre vtip našiel uplatnenie v mnohých inscenáciách – od komédií, tragikomédií, operiet až po muzikály. Vo filme debutoval v roku 1963 v Námestí svätej Alžbety, odvtedy stvárnil množstvo postáv v slovenskej kinematografii (napr. Pacho hybský zbojník, Noční jazdci, Falošný princ, Galoše šťastia, Hana a jej bratia) rovnako aj v televíznej a rozhlasovej tvorbe, vrátane zábavných programov. Pôsobil ako pedagóg herectva na konzervatóriu. Je umeleckým šéfom DNS. Účinkuje v predstaveniach Charleyho teta, Mata Hari /generál Maslov/, Obchod na korze /Jozef Katz/ a v komédii Sluha dvoch šéfov. Karol Čálik je ženatý, má dve dospelé deti a jedného na diaľku adoptovaného indického chlapca. Aj keď väčšinu času venuje divadlu, nájde si chvíle aj na hubárčenie a poľovanie.

 

FOTO: E.Timko