Je poisťovňa ALIANZ poistená proti insolventnosti? Ďakujem.

Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. nie je poistená proti insolventnosti. Poisťovne sa proti insolventnosti nepoisťujú, takéto poistenie nie je štandardom. Môžu sa ale (a väčšinou to aj robia) zaistiť. To znamená, že prijaté riziká rozložia medzi poisťovňu a zaisťovňu (zaisťovne „poisťujú“ poisťovne na rovnakom princípe ako poisťovňa poisťuje svojich klientov).  Čitateľ sa ale nemusí obávať, že by nejaká poisťovňa na Slovensku bola insolventná. Poisťovne sú pod prísnou kontrolou európskeho a štátneho finančného dozoru a finančného regulátora, čím je toto riziko minimalizované.

Ak sa bavíme o poistení insolventnosti, tak toto sa týka na Slovensku len poistenia  insolventnosti cestovných kancelárií, ktoré vyplýva pre cestovné kancelárie povinne zo zákona. Je to forma garancie, ktorou poisťovňa ručí za cestovnú kanceláriu/tour operátora klientom cestovnej kancelárie, že v prípade krachu CK nezostanú klienti cestovnej kancelárie v zahraničí bez strechy nad hlavou a bez letenky späť na Slovensko, prípadne im preplatí cenu už zaplateného, ale neuskutočneného zájazdu. Allianz – Slovenská poisťovňa takéto poistenie insolvencie CK ponúka cestovným kanceláriám už viacej ako 13 rokov.