Je možné poistiť vo Vašej poisťovni nehnuteľnosť (rodinný dom) na Slovensku, ak má záujemca o poistenie české občianstvo?

Poistenie nehnuteľnosti s miestom poistenia na území SR v produkte Môj domov môže uzavrieť fyzická osoba, ktorá dosiahla 18. roku veku (bez ohľadu na občianstvo), alebo právnická osoba so sídlom na území SR.