Izbové rastliny, ktoré najlepšie čistia vzduch

Záhradné rastliny znamenajú pre dom hotové zázraky: vdychujú do miestnosti nový život,  dajú jej sviežu farbu a čistia vzduch. Nie všetky rastliny však majú rovnaký účinok, ak ide o filtrovanie škodlivých toxínov a znečisťujúcich látok prenášaných vzduchom. NASA vypracovala Štúdiu o čistote ovzdušia aby dokázala identifikovať izbové rastliny s najlepšími vzduchovými filtrami.

Všetky tieto rastliny sa dajú zvyčajne zakúpiť v kvetinárstvach, takže nám výsledky tejto štúdie pomôžu rozhodnúť sa pri nakupovaní. A čo je lepšie, firma Love The Garden vytvorila infografiku, ktorá uvádza zoznam rastlín na zlepšenie kvality ovzdušia odporúčaných NASA, a tiež zoznam bežných toxínov, ktoré rastlina dokáže eliminovať.

Neprekvapí vás, ak sa dozviete, že mnoho ľudí trávi väčšinu svojho času v interiéri, či už doma alebo v kancelárskom prostredí. Preto je dôležité zabezpečiť, aby kvalita ovzdušia bola vysoká, a to môžu pomôcť dosiahnuť bežné izbové rastliny. V roku 1989 NASA uskutočnila štúdiu o čistote ovzdušia v Združení záhradných dodávateľov v Amerike, v snahe nájsť najefektívnejšie bežné izbové rastliny na filtrovanie toxínov a škodlivých látok zo vzduchu. Ich výsledky obstáli skúšku času a zoznam najúčinnejších rastlín na filtrovanie vzduchu nájdete nižšie.

Čo sa nachádza vo vzduchu?
Trichlóretylén – nachádza sa v tlačiarenskom atramente, farbách, glazúrach, lakoch, lepidlách, v tekutých odstraňovačoch starých náterov a v rozpúšťadlách.

Formaldehyd – nachádza sa v papierových obrúskoch, voskovaných papieroch, vlhčených odličovacích obrúskoch na tvár, kuchynských papierových utierkach, stolových obrúskoch, drevotrieskových doskách, obkladových doskách z preglejky a v syntetických tkaninách.

Benzén používa sa na výrobu plastov, živíc, syntetických vlákien, gumových mazív, farbív, čistiacich prostriedkov, liekov a pesticídov. Nachádzajú sa aj v tabakovom dyme, vo výfukových plynoch áut, v lepidlách, náteroch a vosku na nábytok.

Xylén – nachádza sa v tlačiarenskom, gumárenskom, kožiarskom a lakovom priemysle, v tabakovom dyme a vo výfukových plynoch motorových vozidiel.

Amoniak – nachádza sa v čističoch okien, podlahových voskoch, v čuchacej soli a v hnojivách.

Aké sú ich účinky na človeka?
Ako väčšina chemikálií, s ktorými sa môžete stretnúť a ktoré majú nepriaznivé účinky na zdravie, závisí od viacerých faktorov vrátane množstva, ktorému ste vystavení, spôsobu vystavenia, doby vystavenia a formy chemickej látky. Nižšie sú uvedené bežné príznaky spojené s každým jedovatým prvkom.

Trichlóretylén – príznaky spojené s krátkodobým vystavením sa tejto látke zahŕňajú podráždená nálada, závrat, bolesť hlavy, nevoľnosť a vracanie, po ktorých nasleduje ospalosť a kóma.

Formaldehyd – príznaky spojené s krátkodobým vystavením sa tejto látke zahŕňajú podráždenie nosa, úst a hrdla a vo vážnych prípadoch opuch hrtanu a pľúc.

Benzén – príznaky spojené s krátkodobým vystavením sa tejto látke zahŕňajú podráždenie očí, ospalosť, závrat, zvýšenie frekvencie tepu srdca, bolesti hlavy, zmätenosť a v niektorých prípadoch môže vyústiť do bezvedomia.

Xylén – príznaky spojené s krátkodobým vystavením sa tejto látke zahŕňajú podráždenie úst a hrdla, závraty, bolesti hlavy, zmätenosť, problémy so srdcom, poškodenie pečene a obličiek a kóma.

Amoniak – príznaky spojené s krátkodobým vystavením sa tejto látke zahŕňajú podráždenie očí, kašeľ a bolesti hrdla.

Upozorňujeme, že niektoré z týchto rastlín sú toxické pre mačky, psy a iné domáce zvieratá. Ak ste majiteľ domáceho zvieratka, skontrolujte toxicitu rastlín pred ich umiestnením do vášho domova.

1. Datľovník laosský (Phoenix roebelenii) je účinný proti formaldehydu a xylénu.

2. Nefrolepka vznešená (Nephrolepis exaltata) zneškodní formaldehyd a xylén.

3. Nefrolepka lesná (Nephrolepis obliterata) je účinná voči formaldehydu a xylénu.

4. Zelenec chocholatý (Chlorophytum comosum) účinný proti formaldehydu a xylénu.

5. Aglaonéma obyčajná (Aglaonema modestum) účinkuje proti formaldehydu a benzénu.

6. Palma bambusová (Chamaedorea seifrizii) pomáha proti formaldehydu a xylénu.

7. Fikus benjamín (Ficus benjamina) ničí formaldehyd a xylén.

8. Potosovec zlatý (Epipremnum aureum) si poradí s formaldehydom, benzénom a xylénom.

9. Antúria (Anthurium andreanum) je určená proti formaldehydu, xylénu a amoniaku.

10. Liriopa modrincová (liriope spicata) je určená proti trichlóretylénu, xylénu a amoniaku.

11. Palma veľká (Rhapis excelsa) vyčistí vzduch od formaldehydu, xylénu a amoniaku.

12. Gerbera (Gerbera jamesonii) funguje proti trichlóretylénu, formaldehydu a xylénu.

13. Dracéna voňavá (Dracaena fragrans, Massangeana) odstráni zo vzduchu trichlóretylén, formaldehyd a benzén.

14. Brečtan popínavý (Hedera helix) vyčistí vzduch od trichlóretylénu, formaldehydu, benzénu a xylénu.

15. Sansevieria trojpása, ľudovo nazývaná svokrine jazyky (Sansevieria trifasciata, Laurentii) je účinná proti trichlóretylénu, formaldehydu, benzénu a xylénu.

16. Dracéna obyčajná (Dracaena marginta) pomáha proti trichlóretylénu, formaldehydu, benzénu a xylénu.

17. Lopatkovec (Spathiphyllum, Mauna Loa) je účinný proti trichlóretylénu, formaldehydu, benzénu, xylénu a amoniaku.

18. Chryzantéma (Chrysanthemum morifolium) je účinná proti trichlóretylénu, formaldehydu, benzénu, xylénu a amoniaku.

Zdroj: Rastliny čistiace vzduch: mymodernmet