Hustota dopravy v Bratislave stúpla od roku 2008 len mierne, horšie je to v špičkách.

Bratislava sa v rebríčku 142 hodnotených európskych miest umiestnila na 76. mieste, celosvetovo na 148. z 295 (radené od miest s najhustejšou dopravou k najprejazdnejším). Celková úroveň dopravnej kongescie v Bratislave dosahuje 24 %, čo znamená, že vodiči pri priemernej ceste strávia na ceste o 24 % viac času, ako keby šli v čase, keď sú cesty voľné. Pre porovnanie, vodiči vo Viedni (kongescia 28 %), Prahe (kongescia 27 %) i Brne (kongescia 27 %) sú na tom celkovo o niečo horšie.

Inak je to však v ranných a večerných špičkách: vodiči, ktorí v Bratislave každý deň dochádzajú do práce autom a cestujú v dopravnej špičke, strávia na cestách 117 hodín ročne navyše – pre porovnanie v Prahe je to 114 hodín, vo Viedni 106 hodín a v Brne 101 hodín (‚navyše‘ znamená v porovnaní s časom, ktorý by cesta trvala, keby boli cesty voľné).

Na základe dát za rok 2015 sleduje TomTom Traffic Index situáciu v 295 mestách v 38 krajinách na šiestich kontinentoch – od Ríma po Rio de Janeiro, od Singapuru po San Francisco. TomTom pracuje so 14 triliónmi dát nazbieraných za osem rokov. Tohto roku vychádza TrafficIndex v globálnom meradle piatykrát.

Dopravné špičky v Bratislave – detailný pohľad
Aj keď celková úroveň dopravnej kongescie v Bratislave od roku 2008 priznáva len mierne výkyvy, cestovanie v dopravných špičkách pripraví vodiča priemerne o 30 minút denne.

Medzi 8. a 9. hodinou rannou dosahuje úroveň kongescie v Bratislave najvyššie hodnoty v utorok a v stredu (57 %), o niečo lepšie je to v pondelok (51 %) a vo štvrtok (49 %). Najpokojnejšie je na bratislavských cestách v rannej špičke v piatok (37 %).

Večerné dopravné špičky v Bratislave sú najhoršie v stredu medzi 17. – 18. hod (56 %) a v piatok medzi 16. – 17. hod. (55 %). V ostatné dni ale situácia nie je omnoho lepšia: vo štvrtok medzi 16. – 17. hod. strávia vodiči na ceste o 50 % viac času, v pondelok medzi 17. – 18. hod. o 48 % a v utorok medzi 16. – 17. hod. o 46 % viac. Najvyššia hustota dopravy bola v Bratislave nameraná v piatok 30. januára 2015.

Z údajov je zrejmé, že k významnejšiemu zhoršeniu dopravnej situácie došlo len vo večerných dopravných špičkách, ostatné údaje, vrátane celkovej úrovne kongescie, sa v priebehu rokov menia iba mierne.

Kongescia v globálnom meradle stúpa
Pri pohľade na vývoj dát TomTomu je zjavné, že dopravná kongescia od roku 2008 vzrástla globálne o 13 %. Pozoruhodné sú ale rozdiely medzi kontinentmi. Zatiaľ čo v Severnej Amerike hustota dopravy vzrástla o 17 %, v Európe iba o 2 %. Je možné to pravdepodobne pripísať na vrub ekonomickému rastu v Severnej Amerike a ekonomickej depresii v časti Európy. Údaje za Európu silne ovplyvňujú juhoeurópske štáty ako Taliansko (-7 %) a Španielsko (-13 %), kde sa hustota dopravy v posledných ôsmich rokoch výrazne znížila.

Robert Červenák, Senior Account Manager CZ & SK & HU spoločnosti TomTom, k tomu uvádza: „TomTom Traffic Index vydávame každoročne preto, aby sme pomohli vodičom, mestám i orgánom zodpovedným za plánovanie dopravy porozumieť tomu, ako sa úroveň zahustenia dopravy vyvíja, a hlavne, aby sme im pomohli situáciu zlepšovať. Naozaj nám záleží na tom, aby každý premýšľal o tom, ako skrátiť čas, ktorý vyplytváme na každodenných cestách – a aby si každý uvedomil, že musí prispieť svojím dielom. Keď len päť percent z nás zmení svoje cestovné plány, zlepšíme prejazdnosť hlavných ťahov až o 30 %! Spoločne sa môžeme podieľať na tom, aby sme dopravné zápchy obmedzili.“

Ľudia sa môžu dozvedieť o TomTom Traffic Indexe viac a vyhľadať si, ako je na tom práve ich mesto, na www.tomtom.com/trafficindex. Nájdu tu tiež užitočné rady, ako prekabátiť dopravnú zápchu, i nezávislé analýzy. A prvýkrát je tu i výber „profilových miest,“ ktoré poskytli pohľad na to, čo pre zlepšenie dopravy robia.

Zdroj: TomTom (TOM2)

doprava