DOSTALI NÁDEJ NA POHYB AKO NEČAKANÝ DARČEK NA VIANOCE

DOSTALI NÁDEJ NA POHYB AKO NEČAKANÝ DARČEK NA VIANOCE

Nadácia Adeli, pri  Adeli Medical Center, sa rozhodla dať ako nečakaný darček pod stromček možnosť takmer alebo úplne imobilným ľuďom z ústavnej starostlivosti zažiť komplexnú rehabilitáciu. Vianočný darček vo forme rehabilitačného programu v ADELI má rozsah 6-7 terapeutických hodín denne, 6 dní v týždni, a bude trvať až do Vianoc. Svoj darček si práve teraz, v týchto dňoch na rehabilitácii „otvára“ 15 ľudí vo veku od 3 do 75 rokov. Sú zo Špeciálnej školy pre deti s telesným postihnutím – elokované pracovisko v Novej Bani a z Centra sociálnych služieb Vita vitalis v Prešove. Mnohé deti a dospelí z týchto ústavov  majú prvýkrát v živote  možnosť pocítiť hranice, za ktoré sa dá ísť.

Starostlivosť o ľudí s neurogénnymi či neurovývinovými ochoreniami je výzvou pre každú rodinu. Vrodené syndrómy sa nedajú úplne vyliečiť, ale vhodnou cielenou rehabilitáciou dokážeme predchádzať možným komplikáciám. Každý človek má tiež skúsenosť s výskytom neurogénnych  ochorení ako napríklad cievna mozgová príhoda, či stavy po nedokysličení mozgu. Tie často spôsobujú život v odkázanosti na pomoc druhých. Aj následky neurologických ochorení sa môžu rapídne zlepšovať, predovšetkým komplexnou a intenzívnou rehabilitáciou. Fyzioterapie regenerujúce nervový systém, ako vieme z praxe  úplne neprístupné pre ľudí, ktorí stratili svojich najbližších alebo nie je možné, aby s nimi bývali a rozvíjali tak svoje stratené schopnosti. V ústavnej starostlivosti s vďakou prijímajú opateru náhradného domova, keďže by pre svoj postih neboli schopní úplne samostatného života.

Cieľom vianočného projektu je zdravotná úľava a bezbolestnejšie a samostatnejšie dni po intenzívnom programe v ADELI. Počet obdarovaných nie je náhodný, na jar budúceho roku totiž piešťanské Adeli Medical Center oslávi 15. výročie svojho vzniku.

Zdroj: Katarína R.
Fotografie: Adeli

 DOSTALI NÁDEJ NA POHYB AKO NEČAKANÝ DARČEK NA VIANOCE