Dobrý večer, chcem sa spýtať, či máte v ponuke nejaké úrazové pripoistenie, ktoré by som mohla deťom uzatvoriť len počas prázdnin,kedy je zvýšené riziko úrazov? Ďakujem Vám.

Úrazové poistenie je súčasťou cestovného poistenia, ktoré sa dá uzatvoriť aj pre dovolenkové pobyty v SR. Úrazové poistenie by sme však odporúčali poistiť dlhodobo – je štandardne možné pripoistiť aj v tzv. „detských“ životných poisteniach; nakoniec, úraz sa (bohužiaľ) môže stať kdekoľvek a kedykoľvek.
Úrazové poistenie ponúkame pre deti so vstupným vekom od 0 do 15 rokov štandardne ako dlhodobé poistenie, minimálne na dobu 1 roka, maximálne do 25 rokov veku, s poistným krytím:

– pre prípad trvalých následkov úrazu (bez progresívneho plnenia s doživotným dôchodkom v prípade trvalých následkov ohodnotených na 75% a viac alebo s progresívnym plnením až do výšky 500% poistnej sumy),

– pre prípad nevyhnutného liečenia následkov úrazu,

– pre prípad hospitalizácie následkom úrazu a tiež

– pre prípad smrti úrazom.