Dobrý večer.Chcem sa opýtať keď som zaplatila poistku za dom až pri 1.upomienke či mi nemôžu poistku zrušiť. Dakujem pekne za odpoveď

Poistenie zanikne, ak poistné za prvé poistné obdobie nebolo zaplatené do troch mesiacov odo dňa jeho splatnosti. Poistenie zanikne aj v prípade, keď poistné za ďalšie poistné obdobie nebolo zaplatené do jedného mesiaca odo dňa doručenia výzvy poisťovateľa na jeho zaplatenie.