Dobrý deň,chcela by som sa spýtať či vaša poisťovňa má aj poistenie ak spôsobím škodu na pracovisku a potom ju odo mňa bude zamestnávateľ vymáhať.Vedeli by ste mi poradiť a koľko by ma to ročne stálo.Ďakujem.

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú zamestnávateľovi kryje všeobecnú zodpovednosť za škodu, ktorú poistený spôsobil svojmu zamestnávateľovi zavineným porušením povinností pri plnení pracovných úloh alebo v súvislosti s nimi, počas trvania pracovného vzťahu, ak takáto zodpovednosť vznikla podľa ustanovení Zákonníka práce alebo iného právneho predpisu, upravujúceho pracovný vzťah. Do výpočtu sumy poistného vstupujú rôzne faktory. Preto najlepším riešením je navštíviť pracovníkov ktorejkoľvek pobočky Allianz – Slovenskej poisťovne alebo vyhľadať makléra, ktorí Vám ochotne vypracujú výšku poistného.

Poistenie si môžete rozšíriť formou pripoistenia o:

·    rozšírenú územnú platnosť mimo Európy

·    škodu na zverenom motorovom vozidle spôsobenú vedením tohto vozidla

·    škody spôsobené chybne vykonanou prácou, ktorej výsledkom je chybný výrobok, alebo škody spôsobené chybne vykonanou službou

·    škody spôsobené na dopravovaných veciach