Dobrý deň, pred pätnástimi rokmi som utrpel úraz pri dopravnej nehode, ktorú som ja nezavinil. Odvtedy som ŤZP a rád by som sadozvedel, či mám aj po toľkých rokoch nárok na nejakú kompenzáciu. Ďakujem za váš čas a za odpoveď.

Bohužiaľ nie. Maximálna doba na poistné plnenie z úrazu je 3 roky od nahlásenie úrazu, ak mal klient takéto poistenie poistené /Poistenie trvalých následkov s progresiou alebo bez progresie/.