Poradňa

Dobrý deň, môžeme si poistiť chalupu, ak tam nemáme trvalý pobyt a využíva sa len na víkendy, dovolenky a pod.?

Hlavnou výhodou produktu Môj domov je, že jednou poistnou zmluvou je možné dojednať poistenie budovy (rodinného domu, bytu, nebytového priestoru, chaty) a vedľajších stavieb (vrátane garáže), domácnosti, skla, náhrobného pomníka a zodpovednosti za škodu. Súčasťou produktu je teda aj poistenie chaty, bez ohľadu na to, či v nej máte evidovaný trvalý pobyt, alebo ju využívate len príležitostne. V rámci poistenia domácnosti je možné poistiť aj hnuteľné veci v chate – napr. nábytok, koberce, doplnky, šatstvo, športové potreby, domáce spotrebiče, elektroniku a veci osobnej potreby. Rovnako je možné k chate dojednať aj ostatné poistenia produktu Môj domov.

To Top