Dobrý deň, mám otázku, či by ste mi vedeli odporučiť, respektíve poradiť nejaké poistenie, ktoré by sme mohli urobiť ako budúci manželia? Čo je pre nás najvýhodnejšie, príp. aká poistka by bola pre nás vhod? Ja som učiteľka, partner pracuje v chemickom odvetí. Ďakujem za odpoveď.

Keďže o vás nemáme detailnejšie informácie (či máte deti, či máte vyriešenú bytovú otázku, atď.) odporúčame vámobom uzavrieť komplexné životné poistenie so sporením (do ich 65. r.). Pre živiteľa rodiny odporúčame uzavrieť poistenie pre prípad smrti, ktoré v prípade poistnej udalosti zabezpečí rodinu. Výhodou uzavretia komplexného životného poistenia už teraz je to, že klienti sú mladí a zdraví, čo im umožní prejsť bez problémov cez oceňovanie zdravotného stavu a súčasne uzavrieť poistenie za výhodné ceny, ktoré sa nebudú počas poistenia meniť.