Dobrý deň, je možné poistiť rozostavanú stavbu rodinného domu? Na aké riziká? Ďakujem

Stavbu možno poistiť v rôznych etapách výstavby: v čase vydania stavebného povolenia, v čase ohlásenia stavebných prác, alebo až pri kolaudácii. V rámci poistenia ponúkame tri moduly poistného krytia (Basic, Štandard, Optimal). Poistenému vznikne právo na poistné plnenie, pokiaľ bola škoda spôsobená na poistených veciach rizikom uvedeným v dohodnutom module poistného krytia. Poistenie budovy sa vzťahuje aj na stavebný materiál a stavebné mechanizmy. Je však treba dbať na dodržiavanie stanovených zmluvných podmienok zabezpečenia proti krádeži.