Dobrý deň, dá sa u Vás poistiť aj drahšie zariadenie, spotrebič (TV, PC), ktorý sa poškodí povedzme pri búrke a už ho nemám v záruke, prípadne mi neuznajú záruku z uvedeného dôvodu poškodenia? Ďakujem!

Elektrospotrebiče (bez ohľadu na ich hodnotu) sú poistené v rámci Poistenia domácnosti v produkte Môj domov. V poistení ponúkame tri moduly poistného krytia (Basic, Štandard, Optimal). Poistenému vznikne právo na poistné plnenie, pokiaľ bola škoda spôsobená na poistených veciach rizikom uvedeným v dohodnutom module poistného krytia. Súčasťou krytia modulu Basic sú aj škody spôsobené rizikom úder blesku, tzn. pôsobením energie blesku (atmosférické prepätie), elektromagnetických účinkov blesku alebo teploty jeho výboja. Súčasťou modulu Štandard je aj riziko prepätie, tzn. sú kryté aj škody spôsobené zvýšením napätia v elektrickej sieti.Allianz – Slovenská poisťovňa zároveň v Poistení domácnosti ponúka svojim klientom aj riešenie nepredvídateľných výdavkov v podobe poistenia predĺženej záruky elektrospotrebičov. Toto poistenie kryje nečakané poškodenie alebo zničenie spotrebičov, za ktoré by inak niesol zodpovednosť jeho predajca, ak by nastali počas záručnej doby.