Dobrý deň. Dá sa iba úrazovo poistiť na jednej zmluve 4-členná rodina? A od čoho závisí výška poistenia domácnosti. Ďakujem

Zatiaľ takýto produkt nemáme, ale rozmýšľame o jeho zavedení v priebehu nasledujúceho roka. Výška poistného závisí od viacerých faktorov, ako napríklad množstvo poistených vecí, cena nehnuteľnosti, zoznam rizík, ktoré sú v poistení kryté, či poistná suma, na ktorú sa domácnosť poisťuje.