Dobrý deň, čo v prípade, keď syn stratí prácu, bude mať menej finan.prostriedkov a nebude mať z čoho platiť poistné podľa zmluvy? Sú nejaké možnosti, aby nedošlo k zrušeniu poistnej zmluvy?

Životné poistenie má aj pripoistenie na vyplácanie dávok v nezamestnanosti, môže zmierniť finančné problémy v čase trvania nezamestnanosti vyplácaním mesačných dávok najviac počas 12 mesiacov. Ak sa poistenému stane pracovný úraz s následkom smrti, pozostalým vyplatíme jednorazovú dávku vo výške maximálne 12-násobku dohodnutej poistnej sumy pre mesačnú dávku v nezamestnanosti.