Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, aké poistenie je pre mňa vhodné? Som študentka VŠ, mám 22 rokov a momentálne nie som poistená. Bola som poistená do 18, ale odvtedy som si neuzatvorila novú poistku, keďže predtým to za mňa riešili moji rodičia a ja teraz neviem, čo by bolo pre mňa vhodné. Samozrejme privítala by som nejaký lacnejší variant, keďže som v podstate samoživiviteľka – z brigád a zo štipendia si hradím ubytovanie, dopravu, niečo mi prispievajú aj rodičia, ale nemôžu si dovoliť platiť mi poistku a ja by som rada nejakú mala. Nie som športovkyňa, ale napr. v lete sa chystám na cca 2 mesiace do VB – tak možno by som privítala aj nejakú poistku, kt. by platila aj v zahraničí alebo je na to potrebné uzatvoriť novú poistku? Ďakujem pekne za odpoveď.

Odporúčame vám poistenie Active určené mladým ľuďom vo veku 18 – 30 rokov, ktoré ponúka:

·         Úrazové poistenie – poistenie trvalých následkov úrazu

·         Úrazové poistenie – denné odškodné za čas nevyhnutného liečenia

·         Poistenie zodpovednosti za škodu

·         Poistenie elektroniky, oblečenia, domácich zvierat, športových potrieb …

Celoročné cestovné poistenie, ktoré kryje liečebné náklady v zahraničí až do výšky 33 193,92 EUR, ubytovanie blízkej osoby, zubné ošetrenie, náklady vyplývajúce zo zodpovednosti za škodu na veci a zdraví, škodu na batožine, cennostiach, elektronických a optických prístrojoch a športovom náradí.