Dobrý deň, chcela by som sa opýtať mám u Vás zákonnú poistku niekoľko rokov. Každý rok musím dať výpoveď, aby som sa dostala na nižšiu sumu. Prečo klientom, ktorí sú Vaši dlhoroční zákazníci, to neurobíte automaticky, že im necháte sumu nižšiu. Stačí dať výpoveď a ide to, žiadna odplata za vernosť :-) Mohli by ste to prehodnotiť

Dobrý deň, poistné pri poistení zodpovednosti podľa zákona sa stanovuje vo výške zabezpečujúcej splniteľnosť všetkých záväzkov poisťovateľa vyplývajúcich z poistenia zodpovednosti vrátane tvorby rezerv podľa osobitného predpisu. Na nové poistné obdobie sa vždy prepočítava výška poistného a do výpočtu vstupuje viacero faktorov ako napríklad vek vozidla, výkon a objem motora, región a pod., takisto aj škodový priebeh poistníka.