Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či je možné poistiť účtovníčku pracujúcu na TPP (nie živnosť) pre prípadné škody spôsobené zamestnávateľom. Ďakujem veľmi pekne.

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania, ktoré sa vzťahuje na zodpovednosť za škodu, ktorú poistený spôsobil svojmu zamestnávateľovi pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s nimi, je možné uzavrieť aj pre pracovnú pozíciu účtovníčka. Poistenie kryje škody spôsobené napr. poškodením alebo zničením zverených služobných predmetov ako mobil, počítač, notebook, poškodenie zariadenia kancelárie a pod. Poistenie sa nevzťahuje na škodu spôsobenú chybným alebo duplicitným zaúčtovaním alebo chybou pri platobnom styku.