Dobrá voda z vodovodu

Na rozdiel od niektorých častí sveta máme na Slovensku kvalitnej pitnej vody dostatok. Jej spotreba však klesá. Nakupujeme minerálky a rôzne sladené a ochutené vody…

Odborníci sa zhodujú, že najvhodnejším nápojom na uhasenie smädu je obyčajná pitná voda. Obsahuje minerálne látky, stopové prvky a tá z vodovodu je skutočne zdravotne nezávadná.

Prísne kritériá
Podmienky, za ktorých možno vodu využívať ako pitnú, stanovuje zákon. Musí byť zdravotne bezchybná, aby pri dlhodobom požívaní nezmenila zdravotný stav užívateľa. Teda bez prítomnosti mikroorganizmov, organizmov alebo látok, ktoré ovplyvňujú zdravie. Vodárenské spoločnosti využívajú rôzne spôsoby úpravy v závislosti na kvalite vody – prevzdušnenie, filtráciu, odkysľovanie, dezinfekciu, ktorými zabezpečujú trvalé zneškodnenie mikroorganizmov – baktérií, vírusov, spórov. Kvalita vody sa pravidelne kontroluje v laboratóriách pitných vôd prevádzkovateľa, vodárenskej spoločnosti ako aj štátnym úradom verejného zdravotníctva. Posledný argument pre voľbu pitnej vody z vodovodu je jej niekoľkonásobne nižšia cena v porovnaní s cenou vody balenej.

Voda z vodovodu a reštaurácie
V niektorých krajinách majú pri stolovaní doma či v reštauráciách na stole džbán čerstvej pitnej vody. Keby si aj naše reštaurácie osvojili tento zvyk, boli by sme im vďační. Zatiaľ prinesú s kávou za náprstok obyčajnej vody. Niekde si za vodu z vodovodu dokonca účtujú ako za minerálku.