Dieta ma u Vas uzatvorene urazove poistenie s pripoistenim svojho otca. Avsak manzelia resp. rodicia sa rozviedli, moze s touto zmluvou nakladat otec, ked je dieta zverene do starostlivosti matky, spolu aj so svojim majetkom? VelmI pekne dakujem za info.

Zmena rodinných pomerov nemá vplyv na nároky z poistnej zmluvy, ktoré vyplývajú z poistných podmienok a zmluvných dojednaní. Pokiaľ nie je dohodnuté inak,

právo zrušiť poistnú zmluvu má len ten, kto ju dojednal (poistník).

Ak je dojednané poistenie pre prípad smrti poisteného, v poistnej zmluve môže byť určená oprávnená osoba na plnenie (ak nie je určená, platia ustanovenia § 817 Občianskeho zákonníka.)