Chcete podporiť myšlienku ochrany našej planéty? Zhasnite svetlá.

Myslíte si, že klimatická zmena je témou pre budúce generácie? Že ide o výhradne environmentálny problém týkajúci sa iných častí sveta, ale nie Slovenska? Že zodpovednosť za jeho riešenie je v rukách vlád a nie v rukách jednotlivcov? V skutočnosti sa táto téma týka nás všetkých  už teraz. Hodina Zeme aj tento rok pripomína, že každý z nás môže pomôcť našej planéte. Zhasnite na hodinu svetlá 25. marca o 20:30 a symbolicky tak podporte myšlienku nádeje a spolupatričnosti.

Hodina Zeme
Dňa 25. marca 2017 si vďaka kampani Hodina Zeme už po desiatykrát pripomenieme zodpovednosť každej firmy aj jednotlivca za udržateľnú budúcnosť našej planéty. Organizátorom Hodiny Zeme je celosvetová ochranárska organizácia WWF (World Wide Fund for Nature), ktorej poslaním je zastavenie ničenia prirodzeného prostredia a  vytvorenia budúcnosti, kde ľudia budú môcť žiť v harmónii s prírodou. Za účelom vyššej informovanosti o problematike na projekte od roku 2011 participujú členovia Sekcie ochrany pred svetelným znečistením Slovenskej astronomickej spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied a Slovenský zväz astronómov. Od roku 2016 je partnerom kampane aj WWF Slovensko. „Cieľom projektu je upozorniť na problémy, ktoré súvisia so zmenou klímy a ohrozujú našu planétu“, hovorí Bc. Jaroslav Merc, koordinátor projektu za Slovensko. „Radi by sme vyzvali  mestá, obce, inštitúcie, školy a jednotlivcov, aby podporili projekt symbolickým zhasnutím svetiel počas Hodiny Zeme a poukázali, že im problémy súvisiace so zmenou klímy nie sú ľahostajné“, dodáva.  

„Hodina Zeme je viac ako len zhasínanie svetiel na hodinu raz za rok, je to o podpore myšlienky ohľaduplného správania k našej planéte. Je to jedna z príležitostí, kedy sa každý z nás môže zamyslieť, ako zmeniť svoje konanie v každodennom živote, aby sme životné prostredie zaťažovali čo najmenej. Preto sa WWF Slovensko pripája k výzve na podporu projektu“, hovorí Helena Čárska, zástupkyňa WWF Slovensko. Medzi svetoznámymi pamiatkami, ktoré už v minulosti podporili akciu zhasnutím sa objavili napr. Sfinga a pyramídy v Gíze, socha Krista Spasiteľa v Brazílii, parížska Eiffelova veža, most Golden Gate v San Franciscu, rímske Koloseum, reklamy na Coca-Colu na námestí Times Square alebo reklamy na hoteli Jumeirah v Dubaji.

Zmeny klímy, klimatická zmena a ich dôsledky na planétu
Prirodzené zmeny klímy (klimatické zmeny) boli na Zemi vždy, v posledných dvoch storočiach sa k nim pridala aj klimatická zmena (zmena klímy) vyvolaná činnosťou človeka. Napriek tomu, že klimatická zmena predstavuje predovšetkým vážny environmentálny problém, sekundárne má negatívne dôsledky na produkciu potravín, prístup k vode či energii v rozvojových krajinách, ale aj na hladinu oceánov či teplotu vzduchu. Existuje tiež silné prepojenie medzi klimatickou zmenou a nárastom chudoby vo svete.

Aj keď sú klimatické zmeny viac-menej cyklický jav, ktorý sa vyskytoval aj v minulosti, vždy boli podmienené prirodzenými faktormi. Zmeny, ktoré pozorujeme v súčasnosti, sú však vo veľkej miere výsledkom ľudskej činnosti a postupujú rýchlejšie ako kedykoľvek predtým. Vplyv človeka na globálny klimatický systém sa preto označuje ako klimatická zmena. Jedným z dôsledkov klimatickej zmeny je aj to, že rok 2014 až 2016 boli postupne vôbec najteplejšími rokmi v histórii meraní a sú súčasťou celkového trendu rýchleho globálneho otepľovania. Za 137-ročnú históriu meraní bol tohtoročný január v priemere tretím najteplejším januárom globálne a aj na severnej pologuli, a to napriek tomu, že bol na Slovensku relatívne studený až veľmi studený. „V minulých storočiach sa vyskytli síce aj významné extrémy počasia a premenlivosti klímy, no za sebou nasledujúce 30-ročné priemery teploty vzduchu sa menili iba nepatrne,“ hovorí klimatológ prof. RNDr. Milan Lapin, PhD. z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. V súčasnosti sú však zmeny stále citeľnejšie. „Vedci sa zhodli na tom, že takýto vývoj je do značnej miery ovplyvnený ľudskou činnosťou, najmä zrýchľujúcou sa emisiou skleníkových plynov do atmosféry. Preto sa začalo hlasnejšie hovoriť o potrebe redukcie vplyvu človeka na klimatický systém Zeme, predovšetkým o znížení emisií skleníkových plynov do atmosféry a o šetrnejšom využívaní krajiny“, dopĺňa prof. RNDr. Milan Lapin, PhD.

Zapojte sa!
Zapojte sa do Hodiny Zeme a pomôžte šíriť povedomie o klimatickej zmene a jej dôsledkoch na našu planétu. 25. marca o 20:30 zhasnite na hodinu svetlá a vyjadrite tak spolu s miliardou ľudí po celom svete symbolickú podporu projektu. Do projektu sa môžu zapojiť nielen jednotlivci, ale aj mestá a obce, pamiatky, organizácie či školy, a to vyplnením krátkeho registračného formulára na stránke http://hodinazeme.svetelneznecistenie.sk. Na tejto stránke nájdete aj zoznam zapojených inštitúcií. Projekt môžete podporiť aj zmenou profilovej fotky na sociálnych sieťach (zmenu profilovej fotky môžete zrealizovať na stránke https://www.earthhour.org/changeprofile), prípadne zdieľaním odkazov s hashtagom „#changeclimatechange“.

Pri príležitosti Hodiny Zeme vás WWF Slovensko v spolupráci s Magistrátom hlavného mesta SR Bratislavy a OLO pozýva na stretnutie na Primaciálnom námestí v Bratislave, kde okrem sprievodného hudobno-zábavného programu na hodinu oficiálne zhasnú svetlá dominantných budov v historickom centre ako vyjadrenie podpory hlavnej myšlienky projektu. Viac informácií o podujatí nájdete na webstránke http://slovakia.panda.org/hodinazeme/.

Hodina Zeme

 

 

 

***