Allianz – SP sa stará o životné prostredie

59 V stredu 22. apríla si pripomíname Deň Zeme. Tento ekologicky motivovaný sviatok upozorňuje ľudí na dopady ničenia životného prostredia a rozvíja diskusiu o možných riešeniach tohto problému. Allianz – Slovenská poisťovňa je zodpovednou firmou nielen k svojim zamestnancom a klientom, ale rovnako aj k životnému prostrediu. V snahe chrániť ho zavádza nové produkty a služby, ktoré sú označené ECO logom a svojich zamestnancov vedie k pocitu zodpovednosti za životné prostredie, v ktorom spoločne pracujú.

Komunikujeme elektronicky, šetríme prírodu

Allianz – Slovenská poisťovňa poskytuje službu elektronickej korešpondencie. Klient dostáva dokumenty bezplatne do elektronickej pošty, čo mu zabezpečuje rýchly a ekologický spôsob digitálnej komunikácie s poisťovňou. Logo ECO sa objavuje aj v signatúre e-mailovej komunikácie ako upozornenie, aby sa zbytočne neplytvalo papierom pri tlači elektronických dokumentov.

Ekologická je aj firemná sieť pre obchodných zástupcov, čo znamená, že potrebné materiály sa nemusia tlačiť na papier. Celú komunikáciu s klientom reprezentanti vybavia elektronicky a s ohľadom na životné prostredie.

 

Myslíme ekologicky

Zamestnanci Allianz – Slovenskej poisťovne aktívne triedia odpad, akumulátory a batérie, zbierajú papier a separujú plasty. Firma tiež podľa potreby zabezpečuje odvoz svetelných trubíc, žiaroviek či batérií na recykláciu. Zamestnanci dbajú aj na likvidovanie nebezpečného odpadu a šetrenie elektrickej energie. V budovách spoločnosti sú pri jednotlivých vypínačoch upozornenia, ktoré zamestnancov pri odchode z práce nabádajú, aby nezabudli vypnúť počítače, klimatizáciu a kúrenie.

Poisťovňa využíva predovšetkým šetrné technológie, ako úsporné LED svietidlá, reklamné pútače, označenia budov a osvetlenie reagujúce na fotobunku. Snaha o znižovanie spotreby tepla sa v budovách realizuje servisom okien a tesnení, rekonštrukciou alebo výmenou kotolní, zatepľovaním budov, využívaním podzemných vôd na chladenie a výmenou klimatizácií.

 

Viac, než len dobrý pocit

Motivácia k zavádzaniu takýchto opatrení vychádza z viacerých zdrojov. V prvom rade ide o pocit zodpovednosti za enviromentálne prostredie. Allianz – SP čerpá inšpiráciu od materskej spoločnosti z Nemecka a tiež od zamestnancov, ktorí sami prichádzajú s inováciami, ako napríklad zbieranie odpadkov v okolí budov či zveľaďovanie prostredia v projekte Naše mesto.

Výdavky na ekologické opatrenia sú buď veľmi nízke, alebo žiadne. Niektoré z nich sú pre spoločnosť výhodné aj ekonomicky, šetria totiž celkové prevádzkové náklady. Ohľaduplnosť k životnému prostrediu prináša aj nefinančné výhody, ako celkové urýchlenie procesov a zlepšenie klientskeho servisu.

60