Allianz rieši škody po požiari v Banskej Štiavnici

Ničivý víkendový požiar v Banskej Štiavnici eviduje Allianz – Slovenská
poisťovňa dve škodové udalosti – dva zasiahnuté historické objekty. V oboch prípadoch požiar poškodil strechu poistených budov a následné hasenie požiaru spôsobilo zatečenie poistených objektov. Na mieste je momentálne externý odborník, ktorý posudzuje rozsah poškodení a rovnako naši pracovníci sú k dispozícií na rýchle riešenie škôd.

 

V súvislosti s ničivým požiarom opätovne apelujeme na všetkých majiteľov nehnuteľností, aby si skontrolovali a prehodnotili výšku poistnej sumy svojej nehnuteľnosti. Inflácia spojená s rastom cien stavebných materiálov
a nehnuteľností v posledných rokoch totiž spôsobila, že mnohé z nich sú podpoistené. Allianz preto nedávno  pristúpila k zmenám v indexácii majetkových poistných zmlúv – po novom pri určovaní výšky poistnej sumy pri poistení bytov berie do úvahy nielen vývoj cien stavebných materiálov a prác, ale aj vývoj cien na realitnom trhu. Ak došlo
k výraznému nárastu cien, zohľadní to v indexácii a výšku poistnej
sumy klientovi primerane upraví, aby majetok našich klientov bol chránený pred podpoistením a aby poistné sumy boli nastavené optimálne v každom čase.

Zdroj: Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.