aky druh poistky mi doporucujete pri vymene bezpecnostnych dveri

Pre ochranu Vašej domácnosti a budovy odporúčame produkt Môj domov. Výhodou produktu je, že jednou poistnou zmluvou je možné dojednať poistenie budovy (rodinného domu, bytu, nebytového priestoru, chaty) a vedľajších stavieb (vrátane garáže), domácnosti, skla, náhrobného pomníka a zodpovednosti za škodu. Súčasťou je teda aj poistenie domácnosti, ktoré sa vzťahuje na všetky hnuteľné veci, ktoré máte v domácnosti – napr. nábytok, koberce, doplnky, šatstvo, športové potreby, domáce spotrebiče, elektroniku a veci osobnej potreby. V rámci poistenia ponúkame tri moduly poistného krytia (Basic, Štandard, Optimal), tzn. od základnej až po komplexnú ochranu Vašej domácnosti, pričom riziko krádež je zahrnuté už v module poistného krytia Basic.