ake nove produkty nam pripravila nasa Alianz poistovna

Aj tento rok sme si pre našich klientov pripravil niekoľko inovácií, jednotlivé produkty im prispôsobujeme, nech sú čo najviac prehľadné. Pracujeme aj na digitalizácií komunikácie s klientmi, v mnohých poisteniach je napríklad možné sledovať priebeh poistnej udalosti online, naša rýchla likvidácia zabezpečí pomoc poškodeným včas. Ako príklad môžeme uviesť minuloročné leto, kedy sme počas záplav vyplatili viac ako 9 miliónov eur a vybavili vyše 9 600 poistných udalostí. V súčasnosti spravujeme viac ako 7 miliónov zmlúv a sme pre všetkých klientov silným partnerom. Viac informácií o jednotlivých produktoch Allianz – SP získajú klienti na www.allianzsp.sk.