Aké je najvýhodnejšie poistenie pre novostavbu rodinného domu?

Pre poistenie majetku a zodpovednosti fyzických osôb odporučame produkt Môj domov. Výhodou produktu je, že jednou poistnou zmluvou je možné dojednať poistenie rodinného domu a vedľajších stavieb stojacich na pozemku s rodinnym domom ako aj na inom mieste poistenia ako rodinny dom, domácnosti, skla, náhrobného pomníka, zodpovednosti za škodu, ako aj poistenie záhrady. V rámci poistenia ponúkame tri moduly poistného krytia (Basic, Štandard, Optimal), tzn.od základnej až po komplexnú ochranu Vášho majetku.