ake je najvyhodnejsie cestovne poistenie pre studentov v zahranici ? Aky je rozdiel, ked cestujem na 1 semester (1/2 roka) a 2 semestre?

Záleží na tom, kde bude mladý človek študovať. Naše štandardné celoročné cestovné poistenie s neobmedzeným krytím liečebných nákladov je poistením s najširším krytím a rozhodne by sme ho odporúčali v prípade mimoeurópskych pobytov (ale pre väčšiu istotu, že budú kryté aj náklady na náročnejšie lekárske zákroky, aj v Európe). Pre územné krytie zahrnujúce USA a Kanadu (zóna B) máme aj polročnú tarifu (1 semester), v ostatných prípadoch je potrebné poistiť sa na celý rok.

V prípade pobytu v Európe máme k dispozícii aj Active poistenie pre mladých od Allianz – Slovenskej poisťovne, ktoré je určené mladým ľuďom vo veku 18 – 30 rokov. Súčasťou poistenia je aj ročné cestovné poistenie a úrazové poistenie. Ročné cestovné poistenie Basic kryje liečebné náklady v zahraničí až do výšky 33 193,92 EUR, ubytovanie blízkej osoby, zubné ošetrenie, náklady vyplývajúce zo zodpovednosti za škodu na veci a zdraví, škodu na batožine, cennostiach, elektronických a optických prístrojoch a športovom náradí.