Aká je najnižšia mesačná splátka životného poistenia?

Najnižšia mesačná splátka nie je vždy konštantná keďže vstupujú do tohto výpočtu rôzne veličiny a premenné ako sú napríklad:  typ zvoleného poistenia a doby poistenia, vek poisteného, počet poistení a podobne.