Aj vďaka Bille trvá Hodina deťom 365 dní v roku

Aj vďaka Bille trvá Hodina deťom 365 dní v roku

V období adventu, opantaní predvianočnou atmosférou, bývame všetci štedrejší, plní chuti robiť dobré skutky. O to viac pozornosti si zaslúžia projekty, ktoré sa nevenujú benefičným aktivitám iba sezónne. Hodina deťom prispieva k budovaniu bezpečného zázemia pre deti už 18 rokov, a aj vďaka silným partnerom, ako je BILLA Slovensko, môže naďalej plniť svoje charitatívne záväzky. 

Neberte deťom farbičky
Dieťa spoznáva svet tvorivo – maľuje svoje postrehy a dáva realite veselší nádych s použitím všetkých možných odtieňov farbičiek. Na papieri to ide ľahko, v živote už o niečo ťažšie. Tisícky slovenských detí bojujú s existenčnými problémami neprimeranými ich veku, s ťažkými ochoreniami či s obmedzeným prístupom ku kvalitnému vzdelaniu, a musia si vystačiť s tým, že ich túžby končia neraz len nakreslené, bez ružových vyhliadok na realizáciu.

Aj vďaka Bille trvá Hodina deťom 365 dní v roku

Projekt Hodina deťom, zastrešený Nadáciou pre deti Slovenska, si už takmer dve dekády kladie za cieľ zmeniť to. Prepája tých, ktorí pomoc potrebujú a tých, ktorú ju môžu a chcú poskytnúť. Výsledkom je čoraz širšia zbierka skutočných príbehov so smutnou zápletkou, no so šťastným koncom. Projekt pomáha celoplošne vo všetkých regiónoch Slovenska, v sociálne slabých rodinách, na školách, v nemocniciach… jednoducho všade, kde finančné limity nedovolia deťom žiť plnohodnotný život.

Iniciatíva pomáhať rastie najmä vďaka podpore dobrovoľníkov a sponzorov, medzi ktorých prednedávnom pribudla aj spoločnosť BILLA Slovensko. „Veľmi si vážime, že nás Nadácia pre deti Slovenska oslovila pre spoluprácu,“ hovorí marketingová riaditeľka Billy Denisa Pernicová. „Nad odpoveďou sme ani chvíľu neváhali. Činnosť nadácie podporuje rodinné hodnoty, čo je v súlade s filozofiou našej spoločnosti. Tiež sme presvedčení, že pomáhať tam, kde pomoc chýba, by malo byť niečo také samozrejmé, ako vybrať sa na nákupy do potravín. O to viac, ak ide o deti.“

Milou zhodou náhod je, že Bille sa s Hodinou deťom podarilo neplánovane zladiť aj v symbolickej rovine –  známy žlto-červený maskot projektu Hugo totiž dokonale zapadá do farebnej kultúry Billy. A za zmienku stojí ešte jedno prepojenie: BILLA sa stala od októbra platinovým partnerom úspešného vodného slalomára a olympijského medailistu Mateja Beňuša, ktorý – podobne ako mnohé iné mediálne známe osobnosti Slovenska – prepožičal svoju tvár a meno Hodine deťom.

Pomôžte nám pomáhať!
BILLA tím odštartoval spoluprácu s Hodinou deťom výpravou v teréne, keď sa 11. novembra vybral do ulíc Bratislavy v rámci tradičnej „pokladničkovej zbierky“ a zástupcovia obľúbeného miesta pre rodinné nákupy nebudú chýbať ani v priamom prenose predvianočnej televíznej šou Hodina deťom, vysielanej 17. decembra. Marketingová riaditeľka BILLA Slovensko Denisa Pernicová sa spolu s Matejom Beňušom pridá k telefonistom na scéne, zbierajúcim symbolické finančné príspevky od televíznych divákov, ktorí zavolajú do štúdia.

Podporiť projekt Hodina deťom môžete aj vy, a to počas celého roka. Pre podanie pomocnej ruky stačí zaslať prázdnu SMS v hodnote 4 eurá na číslo 800.